Blanketter för privatpersoner

Här hittar du alla blanketter som rör våra register och tjänster, till exempel fullmakter och begäran om registerutdrag. Vissa ärenden kan du också göra digitalt i e-tjänsten Läkemedelskollen, till exempel registrera fullmakt och se kvitto på dina läkemedel (registerutdrag).

Blanketter för att ge fullmakter

Här hittar du blanketter för att ge en annan privatperson rätt att hämta ut dina eller dina barns läkemedel. Du kan även ge en vårdenhet rätt att hämta ut dina eller dina barns läkemedel.

Blanketter för fullmakter

Blanketter för att begära ut registerutdrag

Här hittar du en blankett för att begära ut de uppgifter som finns sparade om dina uthämtade läkemedel. Det finns även en blankett för att ta del av den information som finns sparad om dig i högkostnadsdatabasen. Du som vårdnadshavare kan även begära att få ta del av receptinformation för en tonåring mellan 13 och 17 år. 

Blanketter för att begära ut registerutdrag

Blanketter för att dölja eller visa receptinformation

Här hittar du blanketter för att dölja eller visa receptinformation för vården.

Blanketter för att dölja eller visa receptinformation