Blanketter för att dölja eller visa receptinformation

Dölj receptinformation för vård och apotek

Om du vill dölja receptinformation för vården, har du rätt att begära att E-hälsomyndigheten spärrar en uppgift i Nationella läkemedelslistan. Det står i lagen om nationell läkemedelslista.

Dölj receptinformation med blankett 

Visa receptinformation för vård och apotek

Om du vill visa receptinformation för vården, har du rätt att begära att E-hälsomyndigheten häver en spärrad uppgift i Nationella läkemedelslistan. Det står i lagen om nationell läkemedelslista.

Visa receptinformation med blankett