Covidbevis utfärdas inte längre

Det är inte längre möjligt att hämta covidbevis för resor. Det beror på att EU‑förordningen om covidbevis upphörde att gälla den 1 juli 2023.

Ta reda på vad som gäller om du ska resa utomlands

Covidbevisen infördes för att underlätta för resor i Europa.

Inga länder inom EU/EES kräver i dag covidbevis vid inresa. Om du ska ut och resa undersök vad som gäller i landet du ska åka till. Information finns på Sweden Abroad.

Om du behöver information eller intyg om att du är vaccinerad kan du vända dig till din vårdgivare. Vänd dig i första hand till den vårdgivare där du blev vaccinerad.

Covidbevis utfärdades under två år

Den 1 juli 2021 öppnade tjänsten Covidbevis.se. E-hälsomyndigheten utfärdade över 18 miljoner covidbevis, i form av vaccinations-, test-och tillfrisknandebevis.