Covidbevis utfärdas inte längre

Det är inte längre möjligt att hämta covidbevis för resor. Det beror på att EU‑förordningen om covidbevis upphörde att gälla den 1 juli 2023.

WHO meddelade i maj att covid-19 inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt akut hot mot människors hälsa. Därmed förlängdes inte EU‑förordningen om covidbevis efter den 30 juni 2023. EU‑förordningen gjorde det möjligt för E‑hälsomyndigheten att utfärda covidbevis (vaccinations-, test- och tillfrisknandebevis) 

Ta reda på vad som gäller om du ska resa utomlands

Covidbevisen infördes för att underlätta för resor i Europa

Inga länder inom EU/EES kräver i dag covidbevis vid inresa, men utanför EU/EES finns länder som fortfarande har inreseregler med anledning av covid-19. Därför är det viktigt att undersöka vad som gäller i landet du ska åka till. Information finns på Sweden Abroad.

Om du har ett covidbevis som är giltigt kan du använda det till dess att giltighetstiden går ut.

Om du behöver information eller intyg om att du är vaccinerad kan du vända dig till din vårdgivare. Vänd dig i första hand till den vårdgivare där du blev vaccinerad.

Covidbevis utfärdades under två år

Den 1 juli 2021 öppnade tjänsten Covidbevis.se. E-hälsomyndigheten har till och med den 30 juni 2023 utfärdat över 18 miljoner covidbevis, i form av vaccinations-, test-och tillfrisknandebevis.