VARA – Produkt- och artikelregister

VARA är ett nationellt produkt- och artikelregister. I registret finns alla läkemedel samt de förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Syftet med VARA är att förse vård och apotek med uppdaterad och kvalitetssäkrad information för förskrivning och expedition av recept. VARA används även av en del andra intressenter, bland annat inom statistik.

Senaste nytt

10 februari 2023. Fältet Endast humant bruk i Sök VARA och VARA 6 XML-fil innehåller numera värdet Ja om ett läkemedel får förskrivas endast till människa. För läkemedel som inte är endast för humant bruk är fältet tills vidare tomt och kommer framöver att få värdet Nej. 

20 april 2022. Sök VARA uppdaterat med nya fält i release 21.2; Endast humant bruk, Antimikrobiellt läkemedel samt Svenskt godkännandenummer. Det befintliga fältet som tidigare har hetat Svenskt godkännandenummer, har bytt namn till Godkännandenummer. 

Fältet Endast humant bruk är tillsvidare tomt.

18 februari 2022. I release 21.1 som genomfördes den 16–17 februari 2022, lanserades en ny version av VARA exportfil, version 6. VARA 6 har tagits fram bland annat för att anpassa VARA för den nya information som tillkommer i Läkemedelsverkets NPL-fil 4.3.
VARA exportfil version 6 innehåller följande nya parametrar:

  • Biologisk substans
  • Svenskt godkännandenummer (MT-nr)
  • Endast humant bruk
  • Antimikrobiellt läkemedel
  • Klustergrupp PV

Observera att den nya parametern Endast humant bruk i VARA 6 tills vidare är tom fram till dess att värden för parametern inkommer från Läkemedelsverket. 

Vi vill även informera om att användarvillkoren i blanketten ”Beställning åtkomst till VARA exportfil” har uppdaterats den 2021-02-02 avseende information om E-hälsomyndighetens personuppgiftsbehandling.

Vid frågor kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se 

Kvalitetssäkrad information

Alla läkemedel och de förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet måste vara registrerade i VARA för att vården och apoteken ska kunna skriva ut och expediera dem.

Informationen i VARA hämtas från LiiV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och andra aktörer. När informationen har samlats in från källorna kvalitetssäkras den. Detta görs både automatiskt och manuellt av E-hälsomyndigheten. När informationen är kvalitetssäkrad blir den tillgänglig för vården, apoteken och andra som har nytta av informationen.

Hur får jag tillgång till VARA?

Det finns flera sätt att få tillgång till informationen i VARA. Om du är intresserad av läkemedelsinformation eller information om de handelsvaror som ingår i högkostnadsskyddet, kan du använda sökfunktionen Sök VARA. Informationen exporteras också dagligen till xml-filer som vårdens och apotekens system kan hämta och läsa in.

Vill du ha tillgång till VARA:s xml-fil sänder du en förfrågan om detta till servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Sök VARA

Informationen i VARA finns tillgänglig via en sökfunktion. Du behöver inte vara inloggad eller ha ett konto för att kunna söka i VARA.

I sökfunktionen finns alla läkemedel, de förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet, samt tjänster för medicinsk gas. Klicka här för att söka i VARA.