Informationsflödet för läkemedel i Sverige

Vi ser till att vård och apotek får uppdaterad och kvalitetssäkrad information för förskrivning och expedition av recept. Systemen vi använder för att klara den uppgiften heter LiiV och VARA. Med LiiV och VARA får vi en sammanhållen nationell läkemedelskedja med kortare ledtider.Grafisk översikt över informationsflödet för läkemedel. Nedan kan du läsa om hur systemen inom läkemedelskedjan fungerar.

En sammanhållen nationell läkemedelskedja

LiiV samlar information om läkemedel

LiiV står för Leverantörernas information i VARA. Det är ett system som samlar in information om läkemedel. 

Läs mer om LiiV

VARA är ett nationellt produkt- och artikelregister

I VARA finns läkemedel samt de förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Syftet med VARA är att förse vård och apotek med uppdaterad och kvalitetssäkrad information för förskrivning och expedition av recept. 

Läs mer om VARA

Från läkemedelsleverantör till vård och apotek

Tack vare LiiV och VARA blir den nationella läkemedelskedjan sammanhållen och ledtiderna blir kortare. I bilden ovan och i texten nedan beskriver vi hur läkemedelskedjan ser ut.

LiiV hämtar information från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket. Detta går automatiskt. LiiV får också information från läkemedelsleverantörerna. Det sker genom att läkemedelsleverantören loggar in i LiiV och registrerar informationen manuellt.

Informationen i LiiV används av FASS och TLV. De hämtar uppgifter flera gånger i timmen.

Så fort ny information om läkemedel finns i LiiV hämtar VARA in den. Information om förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet lägger E-hälsomyndigheten in manuellt i VARA utifrån beslut från TLV och Läkemedelsverket.

Informationen i VARA kvalitetssäkras av E-hälsomyndigheten, både automatiskt och manuellt.

VARA:s information används bland annat av vård, apotek och statistikaktörer. De får informationen via en xml-fil (VARA-exportfilen).

Informationen om läkemedlen i VARA finns också i söktjänsten Sök VARA. Där kan du söka i VARA:s information utan att vara inloggad.

  • Sök VARA uppdateras en gång om dagen.
  • Apotekens system uppdateras en gång om dagen.
  • Vårdens system har möjlighet att hämta ny information två gånger per vecka.

Sil hämtar information två gånger per vecka

Vården får information från VARA via Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil). Sil sammanställer läkemedelsinformation från en mängd olika källor, bland annat VARA. Sil uppdateras två gånger i veckan, och informationen baseras på måndagens samt onsdagens exportfil från VARA. Sil publicerar i sin tur informationen varje tisdag och torsdag. Då blir den tillgänglig för vårdens system.

Informationen måste alltså registreras i LiiV senast på fredagen (klockan 15) inför tisdagens leverans av Sil-databasen, respektive senast på tisdagen (klockan 15) inför torsdagens leverans av Sil-databasen.

Vi samverkar med

Under utvecklingen av LiiV har vi samarbetat med:

 

Läkemedelsverket logotyp  TLV:s logotype 

   Ineras logotyp