Hela Sveriges E‑hälsomyndighet

I vårt dagliga arbete samarbetar vi med myndigheter, regioner, apotek, kommuner och många fler. En av våra viktigaste uppgifter är att vara en samlande kraft som driver på utvecklingen av e-hälsa i Sverige.

Genvägar för dig som yrkesverksam