NGS-tjänsten

Här kan du som arbetar med informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst läsa om NGS-tjänsten. Den är en kvalitetssäkrad katalog med information om e-hälsospecifikationer. En del av dem har status som nationella gemensamma e-hälsospecifikationer, NGS.

E-hälsospecifikationer behövs för att olika system ska kunna kommunicera med varandra

En viktig förutsättning för digitaliseringen av vård och omsorg är att information kan utbytas entydigt och säkert mellan olika aktörer och system. Grunden för standardiserad och strukturerad information är att använda de termer och begrepp som finns beskrivna i e-hälsospecifikationerna.

Säkerheten ökar för patienter och brukare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst när it-system utbyter standardiserad och strukturerad information om individen. Informationen kan enklare återanvändas där den behövs, vilket minskar dubbeldokumentation. Rapportering och jämförelse av hälsodata blir enklare och mer tillförlitlig och det underlättar även i forskningssammanhang.

Vägen till nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer, NGS

För att bedöma vilka e‑hälsospecifikationer som är av nationellt intresse har E-hälsomyndigheten tillsammans med berörda aktörer utvecklat särskilda bedömningskriterier. Om specifikationerna uppfyller kriterierna får de status som nationella gemensamma e-hälsospecifikationer, NGS:er. E-hälsomyndigheten har även tagit fram en process för hur bedömningen går till. Bedömningskriterierna är baserade på tidigare EU-arbeten om interoperabilitet och har anpassats efter svenska förhållanden.

Kompetenscentrum ger råd och stöd

E-hälsomyndigheten bygger upp ett kompetenscentrum för att samla kunskap, samordna utveckling och främja användandet av e‑hälsospecifikationer i Sverige. Syftet är att förbättra informationsutbytet inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. På kompetenscentrum arbetar personer med gedigen verksamhetskompetens som har kunskap om informatik, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Tillgängliggör era e‑hälsospecifikationer

Alla som tar fram e‑hälsospecifikationer kan bidra till NGS-tjänsten genom att skicka in uppgifter om e-hälsospecifikationer till oss. Det ökar möjligheten att fler kan använda e‑hälsospecifikationerna.

För att din organisations e‑hälsospecifikationer ska bli tillgängliga i NGS-tjänsten behöver du fylla i ett formulär. I formuläret anger du uppgifter om specifikationen, som exempelvis titel, beskrivning, nyckelord och kontaktperson. Du behöver också peka ut en eller flera webbadresser där användare kan ta del av specifikationens innehåll.

Film om nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer

Se filmen Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer för enklare informationsutbyte i hälsa, vård och omsorg.

Kontakta oss

Har du frågor om NGS-tjänsten, kontakta oss via e-post.