Formulär för uppgifter om e-hälsospecifikationer

Bidra med uppgifter

Detta formulär är en del av NGS-tjänsten. Instruktion för att fylla i formuläret (PDF, 63 kb)

* (asterisk) innebär att uppgiften måste fyllas i (d.v.s. att uppgiften är obligatorisk)

Uppgifter om utgivaren

Kontaktperson hos utgivaren

(enbart för E-hälsomyndighetens administration)

Uppgifter om e-hälsospecifikationen (huvuddokument)

Typ (flera kan anges)

Hälso- och sjukvårdsområde (flera kan anges)

Socialtjänstområde (flera kan anges)

Bilagor

Om e-hälsospecifikationen förutom huvuddokument innehåller separata delar med egna länkar: fyll i uppgifterna för varje del.

Del 1

Typ (flera kan anges)

Del 2

Typ (flera kan anges)

Del 3

Typ (flera kan anges)

Klicka på "Skicka" när du är klar. När alla nödvändiga uppgifter är ifyllda får du en bekräftelse på skärmen att de har skickats in. Om inte får du skrolla upp och rätta till eventuella brister (markerade med rött) och klicka på "Skicka" igen.