LiiV (Leverantörernas information i VARA)

LiiV är ett system där vi samlar in information om läkemedel från läkemedelsleverantörerna.

Senaste nytt

5 december 2022. E-hälsomyndigheten och Sil/Inera informerar om uppdateringar i LiiV kring jul och nyår. Informationsbrev finns publicerat under ”Övrigt” (Relaterad information).

Vi vill tacka alla LiiV-användare för ett gott samarbete under det gångna året samt passa på att önska er en God Jul och ett Gott Nytt år!

December 5 2022. The Swedish eHealth Agency and Sil/Inera would like to inform about updates in LiiV during Christmas Holidays. A newsletter is published under “Övrigt” (Relaterad information).

We want to express our gratitude to all LiiV-users for the excellent cooperation throughout the year and take this opportunity to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Nytt fält för Svenskt godkännandenummer

20 april 2022. I samband med release 21.2 tillkom ett fält för nytt svenskt godkännandenummer (med korrekt format) i LiiV. Samtidigt bytte det gamla fältet, som tidigare hette Svenskt godkännandenummer, namn till Godkännandenummer.

New field for Swedish approval number

20 April 2022. A new field stating the Swedish approval number (in the correct formatting) has been added in LiiV. The old field has changed name from Swedish approval number to Approval number.

Information angående årsavgiften för LiiV

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel från och med 1 januari 2022, vilken innefattar en justering av LiiV-avgiften.

För mer information, se "Information om LiiV-avgift". 

Information on the annual fee for LiiV

The Ordinance (SFS 2010:1167) concerning fees for the governmental control of medicinal products has been revised starting January 1 2022 including an adjustment of the eHealth Agency’s fee for LiiV.

For more information, please see "English: Information on the annual fee for LiiV". 

Klicka på bilden för större version

Grafisk bild över informationsflödet för läkemedel (klicka för större bild).

Om LiiV

LiiV står för Leverantörernas information i VARA. Det är ett system som samlar in information om läkemedel. Informationen kommer från Läkemedelsverket, läkemedelsleverantörer och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Läkemedelsleverantörerna fyller i information om sina läkemedel i LiiV. Informationen förs sedan automatiskt över till produkt- och artikelregistret VARA. Här kan du läsa mer om produkt- och artikelregistret VARA.

LiiV ersätter det tidigare systemet Nationellt produktregister för läkemedel (NPL). När vi har utvecklat LiiV har vi fokuserat på att underlätta för dig som arbetar i systemet. Det ska vara lätt att göra rätt. En annan positiv effekt av att vi inför LiiV är att det går snabbare att få ut informationen från läkemedelsleverantörerna till vård och apotek.

Är du läkemedelsleverantör?

Om du arbetar hos en läkemedelsleverantör använder du LiiV för att registrera information om läkemedel.

För att logga in i LiiV behöver du ha ett personligt användarkonto. Varje läkemedelsleverantör som behöver åtkomst till LiiV behöver ansöka om behörighet för en behörighetsadministratör. Detta gör du genom att fylla i ansökningsblanketten som finns på denna sida och skicka in den till servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

Behörighetsadministratören kan sedan ge behörighet till sina kollegor eller till konsulter. Mer information om användarkonton hittar du i handboken.

Arbetar du på ett konsultföretag?

Om du arbetar för ett konsultföretag behöver du använda LiiV för att registrera information om läkemedel för den leverantör du har uppdrag för. För att göra det behöver du ha ett personligt användarkonto i LiiV. En person på konsultföretaget utses som behörighetsadministratör och ansöker om ett konto på samma sätt som ovan. Denne kan sedan lägga upp användarkonton åt sina kollegor. När du som konsult har fått ett användarkonto kan leverantören söka upp dig i LiiV och ge dig behörighet att administrera leverantörens produkter. Mer information om användarkonton hittar du i handboken till höger.

Vill du veta mer om LiiV? 

Om du vill ha mer information om LiiV kan du läsa dokumenten som finns på denna sida. Det finns bland annat en handbok som beskriver hur systemet fungerar.