LiiV (Leverantörernas information i VARA)

LiiV är ett system där vi samlar in information om läkemedel från läkemedelsleverantörerna.

Senaste nytt

30 augusti 2023. Sil ökar antalet leveranser av sin Sil-databas till 2 gånger per vecka (tisdagar och torsdagar) från och med 29:e augusti. Sil kommer nu att använda sig av måndagens och onsdagens VARA-filer.

Uppdaterad LiiV-information måste vara inlagd i LiiV senast på fredagen (klockan 15) inför tisdagens leverans av Sil-databasen, respektive senast på tisdagen (klockan 15) inför torsdagens leverans av Sil-databasen.

Mer information om informationsflödet och hämtningsfrekvensen finns här: Informationsflödet • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

August 30 2023. Sil is increasing the number of deliveries of its Sil database to 2 times per week (Tuesdays and Thursdays) from August 29th. Sil will now use Monday's and Wednesday's VARA files.

Updates of the LiiV information must therefore be registered in LiiV no later than Friday 15.00 (Swedish time) before Tuesday's delivery of the Sil database, or no later than Tuesday 15.00 (Swedish time) before Thursday's delivery of the Sil database.

More information about the information flow and the download frequency can be found here (only in Swedish):  Informationsflödet • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

1 juni 2023. Användarvillkoren har uppdaterats med information om tredje land under punkt 2.2 samt 10.1.

Systemen LiiV och VARA klassas tillsammans som ett nationellt medicinskt informationssystem (NMI) enligt Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2022:42.
Länk till sida med NMI-information, inklusive information om produkten LiiV och VARA:s NMI-id, har lagts till i LiiV.

June 1 2023. The Terms of Service have been updated with information regarding third countries in sections 2.2 and 10.1.

Liiv and VARA are two systems that together qualifies as an NMI in accordance with the Swedish Medical Products Agency´s regulations HSFL-FS 2022:42. A link to information about the NMI, including the NMI-id, has been added in LiiV. 

Grafisk bild över informationsflödet för läkemedel (klicka för större bild).

Om LiiV

LiiV står för Leverantörernas information i VARA. Det är ett system som samlar in information om läkemedel. Informationen kommer från Läkemedelsverket, läkemedelsleverantörer och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Läkemedelsleverantörerna fyller i information om sina läkemedel i LiiV. Informationen förs sedan automatiskt över till produkt- och artikelregistret VARA. Här kan du läsa mer om produkt- och artikelregistret VARA.

LiiV ersätter det tidigare systemet Nationellt produktregister för läkemedel (NPL). När vi har utvecklat LiiV har vi fokuserat på att underlätta för dig som arbetar i systemet. Det ska vara lätt att göra rätt. En annan positiv effekt av att vi inför LiiV är att det går snabbare att få ut informationen från läkemedelsleverantörerna till vård och apotek.

Är du läkemedelsleverantör?

Om du arbetar hos en läkemedelsleverantör använder du LiiV för att registrera information om läkemedel.

För att logga in i LiiV behöver du ha ett personligt användarkonto. Varje läkemedelsleverantör som behöver åtkomst till LiiV behöver ansöka om behörighet för en behörighetsadministratör. Detta gör du genom att fylla i ansökningsblanketten som finns på denna sida och skicka in den till servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

Behörighetsadministratören kan sedan ge behörighet till sina kollegor eller till konsulter. Mer information om användarkonton hittar du i handboken.

Arbetar du på ett konsultföretag?

Om du arbetar för ett konsultföretag behöver du använda LiiV för att registrera information om läkemedel för den leverantör du har uppdrag för. För att göra det behöver du ha ett personligt användarkonto i LiiV. En person på konsultföretaget utses som behörighetsadministratör och ansöker om ett konto på samma sätt som ovan. Denne kan sedan lägga upp användarkonton åt sina kollegor. När du som konsult har fått ett användarkonto kan leverantören söka upp dig i LiiV och ge dig behörighet att administrera leverantörens produkter. Mer information om användarkonton hittar du i handboken till höger.

Vill du veta mer om LiiV? 

Om du vill ha mer information om LiiV kan du läsa dokumenten som finns på denna sida. Det finns bland annat en handbok som beskriver hur systemet fungerar.