Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av lagen om nationell läkemedelslista och har tagits fram av E‑hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen.

Regeringsuppdraget bakom Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan är en rikstäckande källa till information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. E-hälsomyndigheten samordnar arbetet med Nationella läkemedelslistan.

Övergången till Nationella läkemedelslistan

Alla får en uppdaterad lista med patientens tidigare förskrivningar, vilket i sin tur leder till en mer patientsäker vård. Men för att öka patientsäkerheten räcker det inte med att införa ett nytt register. Nu krävs förändringar av både teknik och arbetssätt.

Verktygslåda för dig som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan innebär både tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga förändringar. I den här verktygslådan finns informationsmaterial och länkar för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan i vård- eller apoteksverksamhet. 

Webbutbildning: Lär känna Nationella läkemedelslistan

Gå webbutbildningen, för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller på apotek. 

Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen kan du se din patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan. 

Samtycken och spärrar – så fungerar det

Med Nationella läkemedelslistan får patienten större möjlighet att själv påverka vem som får tillgång till information om patienten, och vilken information som ska visas. För att öka den möjligheten finns samtycken och spärrar i Nationella läkemedelslistan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Det riktar sig till dig som ska utveckla och ansluta till Nationella läkemedelslistan.