Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ska ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av lagen om nationell läkemedelslista och tas fram av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. På den här sidan hittar du allt om Nationella läkemedelslistan.

Övergången till Nationella läkemedelslistan

Alla får en uppdaterad lista med patientens tidigare förskrivningar, vilket i sin tur leder till en mer patientsäker vård. Men för att öka patientsäkerheten räcker det inte med att införa ett nytt register. Nu krävs förändringar av både teknik och arbetssätt. Läs mer om övergången till Nationella läkemedelslistan

Verktygslåda för dig som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan innebär både tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga förändringar. I den här verktygslådan finns informationsmaterial och länkar för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan i vård- eller apoteksverksamhet. Ta del av verktygslådan

Webbutbildning: Lär känna Nationella läkemedelslistan

Gå webbutbildningen, för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller på apotek. Till webbutbildningen

Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen kan du se din patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan. Läs mer om Förskrivningskollen

Samtycken och spärrar – så ska det fungera

Med Nationella läkemedelslistan får patienten större möjlighet att själv påverka vem som får tillgång till information om patienten, och vilken information som ska visas. För att öka den möjligheten införs samtycken och spärrar i Nationella läkemedelslistan. Läs mer om samtycken och spärrar.