Regeringsuppdraget bakom Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande källa till information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. E-hälsomyndigheten samordnar arbetet med att ta fram Nationella läkemedelslistan, på uppdrag av regeringen.

Nationell källa till information

En vanlig dag får hundratusen patienter något läkemedel utskrivet på recept. I dag saknas en gemensam bild av dessa patienters aktuella läkemedelsbehandlingar. Det kan påverka bedömningar kring patienten.

Den 1 maj 2021 började lagen om nationell läkemedelslista gälla. En teknisk förändring är att vårdens och apotekens it-system börjar kommunicera med samma källa till information: Nationella läkemedelslistan.

Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder

Är du nyfiken på vad Nationella läkemedelslistan är och vilken nytta den ska ge? I filmen får du en introduktion till hur det blir när Nationella läkemedelslistan är på plats.

Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder

Samlad bild av förskrivna och uthämtade läkemedel

Med Nationella läkemedelslistan får alla tillgång till samma aktuella information – vården, apoteken och patienten själv. Det ger framför allt tre fördelar:

  • Patienten blir mer delaktig i sin egen vård.
  • Förskrivare (till exempel läkare) får bättre verktyg för att följa upp en patients läkemedelsbehandling.
  • Patientsäkerheten ökar – det blir lättare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och förhindra missbruk.

Lagen och Nationella läkemedelslistan blir helt enkelt till för att patienter ska få en god och säker vård. Det är E-hälsomyndigheten som utvecklar tekniken bakom Nationella läkemedelslistan. Dessutom förvaltar vi informationskällan när den finns på plats.