Registret Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan innehåller information om patienters förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

I dag gör Nationella läkemedelslistan att personal inom vård och apotek kan se vad patienten har fått förskrivet på recept och vilka av dessa förskrivna varor som patienten har hämtat ut på apotek. Men arbetet med Nationella läkemedelslistan pågår fortfarande. En kommande förbättring är till exempel att det även ska finnas information om hur ett recept har förändrats över tid.

Nationella läkemedelslistan ersatte två register med recept- och uttagsinformation den 1 maj 2021. Det är E-hälsomyndigheten som utvecklar och förvaltar registret Nationella läkemedelslistan på uppdrag av regeringen.

Nationella läkemedelslistans innehåll

Nationella läkemedelslistan innehåller information om läkemedel och andra varor som en patient har fått förskrivet och har hämtat ut på ett apotek.

Viss information kan tillkomma

I lagen om nationell läkemedelslista står det vad Nationella läkemedelslistan får innehålla. Under utvecklingen tar E-hälsomyndigheten höjd för att Nationella läkemedelslistan på sikt kan inkludera mer information, som till exempel receptfria läkemedel, vaccinationer eller rekvisitionsläkemedel, det vill säga läkemedel man får när man ligger på sjukhus.