Så skyddas din receptinformation

Din läkare eller en annan förskrivare kan med ditt samtycke se vad du har fått utskrivet på recept och hämtat ut på apotek. Du kan påverka vilken information som visas för hälso- och sjukvården och apoteken. Utan ditt samtycke får behörig hälso- och sjukvårdspersonal se om du har förskrivits särskilda läkemedel under de senaste två åren.

När en förskrivare, till exempel en läkare, sjuksköterska eller barnmorska, skickar iväg ett recept från sin dator hamnar det i registret Nationella läkemedelslistan från och med den 1 maj 2021. Alla apotek i Sverige kan sedan hämta den information som behövs för att kunna lämna ut läkemedlet till dig. Även du själv kan se vilka läkemedel och andra varor som du har fått på recept och hämtat ut på apotek, bland annat i den digitala tjänsten Läkemedelskollen.

Du kan inte välja bort att dina recept och uttag registreras i Nationella läkemedelslistan. Du kan inte heller välja bort att få dina högkostnadsuppgifter registrerade. Därför ställs det höga krav på att dina uppgifter skyddas – endast vård- och apotekspersonal som är behörig får se informationen om dina recept och uttag.

Folder: Nu höjs patientsäkerheten (pdf, öppnas i nytt fönster, 2034 kB)

När du besöker hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver rätt behörighet för att se information om dina recept och uttag i sina datorer. De behöver även ditt samtycke för att se informationen. Samtycket ger du till en läkare, sjuksköterska, tandläkare eller annan vårdpersonal. Du kan lämna ditt samtycke muntligt i mötet med vårdpersonalen. Det gäller då bara vid det vårdtillfället. Vårdpersonalen kan också skicka en digital förfrågan om samtycke, som du svarar på i Läkemedelskollen.

Om du saknar möjlighet att besvara den digitala förfrågan på Läkemedelskollen, kan du kontakta E-hälsomyndigheten på e-postadress servicedesk@ehalsomyndigheten.se för att acceptera en förfrågan om registrering av åtkomstsamtycke i Nationella läkemedelslistan. Du kan också ringa 0771-766 200. Ett sådant samtycke gäller som längst i fyra år. I undantagsfall får de se informationen ändå, till exempel när du inte kan tillfrågas om ditt samtycke, till exempel om du är medvetslös.

För dig som är dospatient gäller andra regler än för andra patienter. Du kan läsa mer om vad som gäller för dig på sidan Att vara dospatient.

Om du inte vill ge ditt samtycke

Utan ditt samtycke får behörig hälso- och sjukvårdspersonal se om du har förskrivits särskilda läkemedel under de senaste två åren. Det är för att hälso- och sjukvården ska få större möjlighet att identifiera och motverka felaktig användning av läkemedel, exempelvis av narkotikaklassade läkemedel.

Om du inte kan ge ditt samtycke

Bara i undantagsfall får hälso- och sjukvårdspersonal se dina uppgifter utan ditt samtycke. Det är om det uppstår en situation när du saknar förmåga att ge ditt samtycke, antingen långvarigt eller tillfälligt.

Om du är 18 år eller äldre

Om du skulle sakna förmåga att ge ditt samtycke, och om detta inte bara är tillfälligt, kan hälso- och sjukvårdspersonal få se dina uppgifter med något som kallas för förmodat samtycke. Det kan vara om du exempelvis skulle drabbas av en demenssjukdom, och hälso- och sjukvårdspersonalen saknar anledning att tro att du skulle säga nej till att de får se informationen.

Om du skulle hamna i en nödsituation kan hälso- och sjukvårdspersonal se dina uppgifter utan samtycke. Det kan vara om du är medvetslös, och hälso- och sjukvårdspersonalen bedömer att de behöver se uppgifterna för att ge dig en säker vård.

Om du är under 18 år

Om du skulle hamna i en nödsituation kan hälso- och sjukvårdspersonal se dina uppgifter utan samtycke. Det kan vara om du är medvetslös, och hälso- och sjukvårdspersonalen bedömer att de behöver se uppgifterna för att ge dig en säker vård.

Om hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att en underårig patient inte har möjlighet att förstå vad ett samtycke innebär, kan de se uppgifterna utan samtycke.

Om du vill dölja receptinformation

Om du vill dölja receptinformation för vården, har du rätt att begära att E‑ hälsomyndigheten spärrar en uppgift i Nationella läkemedelslistan. Det står i lagen om nationell läkemedelslista. Du har rätt att dölja specifika recept och uttag för hälso- och sjukvårdspersonal. Då visas inte uppgiften för hälso- och sjukvårdspersonal, när du samtycker till att de får se dina recept och uttag. Däremot kan de se att det finns uppgifter som du har dolt.

Du kan använda Läkemedelskollen för att dölja en uppgift i Nationella läkemedelslistan. Du kan när som helst välja att visa uppgiften igen.

Även om du döljer uppgiften kan den visas för hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel i följande situationer:

  • om du befinner dig i en nödsituation och inte kan ge ditt samtycke
  • om du är en dospatient
  • om uppgiften ligger i din patientjournal – du behöver dölja informationen i din patientjournal också för att vårdpersonal inte ska kunna se den.

Det kan vara riskfyllt att dölja läkemedelsinformation

Om din läkare inte kan se informationen om dina läkemedel blir det svårare att undvika läkemedel som motverkar eller reagerar negativt med varandra. Det betyder att det kan vara en risk att dölja information. Om du döljer recept och uttag måste du själv berätta om dina läkemedel för vårdpersonalen så att de kan ge dig en bra och säker vård.

Dölja uttag med pappersrecept

Du kan dölja uttagen som du har gjort på pappersrecept så att hälso- och sjukvårdpersonal inte kan se dem i sina datorer.

Från och med den 1 maj 2021 registreras pappersrecept, med få undantag, i Nationella läkemedelslistan innan läkemedlen lämnas ut. För att dölja dessa uttag behöver du dölja receptet med tillhörande uttag.

När du besöker ett apotek

Apotekspersonal får se dina uppgifter från Nationella läkemedelslistan för att lämna ut din vara, och för att ge dig råd om din läkemedelsanvändning.

När du hämtar ut läkemedel eller förbrukningsvaror

För att apotekspersonalen ska kunna lämna ut din vara får de alltid se dina recept och uttag, men de behöver ditt samtycke för att få se behandlingsorsaken på receptet. Behandlingsorsaken är orsaken till din läkemedelsbehandling, till exempel hypertoni (förhöjt blodtryck).

Du kan dölja behandlingsorsaken

Du kan dölja uppgiften behandlingsorsak på ett recept. Om apotekspersonalen bedömer att de behöver se behandlingsorsaken för att lämna ut din vara, behöver de ytterligare ett samtycke från dig.

Ditt recept kan innehålla både behandlingsorsak och behandlingsändamål. Du kan enbart dölja behandlingsorsaken på receptet. Apotekspersonal kan fortfarande se behandlingsändamålet.

När du ber om råd om din läkemedelsanvändning

Om apotekspersonal vill se dina recept och uttag för att ge dig råd utan att lämna ut något, behöver apotekspersonalen ditt samtycke. Behandlingsorsaken på ett recept visas aldrig vid rådgivning.

Om du har dolt ett recept och receptets uttag, eller uttag gjorda på pappersrecept, för hälso- och sjukvårdspersonal, visas det inte heller för apotekspersonal vid rådgivning. Apotekspersonal ser inte att du har dolt information i Nationella läkemedelslistan.

Du kan använda Läkemedelskollen

Du kan se information om dina recept och uttag på flera sätt: på utskrifter från apotek, på e-handelsapotek och i den digitala tjänsten Läkemedelskollen. I Läkemedelskollen kan du även dölja uppgifter. Du kan när som helst välja att visa uppgiften igen.

Om du saknar möjlighet att använda Läkemedelskollen, kan du kontakta E-hälsomyndigheten på e postadress registrator@ehalsomyndigheten.se för att begära att en uppgift i Nationella läkemedelslistan spärras. Du kan också ringa 0771-766 200. Då får du hem en blankett att fylla i och skicka tillbaka till E-hälsomyndigheten.

Du som är minst 18 år kan göra följande i Läkemedelskollen:

  • se de läkemedel som du, dina barn under 13 år eller dina djur har fått på recept
  • se vad du har hämtat ut på apotek
  • hantera och registrera fullmakter för apoteksärenden
  • se var i högkostnadsskyddets rabattrappa du befinner dig
  • hämta utdrag på de uppgifter som finns om dig i registren Nationella läkemedelslistan och Receptdepå Djur.

Läkemedelskollen når du via 1177 Vårdguidens eller E hälsomyndighetens webbplats.

Skälet till behandlingen förklaras

Senast den 1 december 2025 kan du se uppgifterna behandlingsorsak och behandlingsändamål på dina recept.

Med behandlingsorsak menas skälet till din läkemedelsbehandling. Behandlingsändamål beskriver samma sak men med ett enklare språk. Ett exempel: behandlingsorsaken anger ”hypertoni” och behandlingsändamålet är ”förhöjt blodtryck”. 

Behandlingsorsaken kan vara dold

Hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva läkemedel kan dölja behandlingsorsaken för en patient av sekretesskäl.

Uppgifter kan vara dolda för vårdnadshavare och ombud

Hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva läkemedel kan dölja uppgifter på en underårig patients recept av sekretesskäl. Följande uppgifter kan vara dolda för en underårig patients vårdnadshavare och ombud:

  • ett recept och receptets tidigare och kommande uttag
  • alla uttag som har gjorts med pappersrecept.

Uppgifter som är dolda för vårdnadshavare och ombud visas inte på en utskrift från Nationella läkemedelslistan på ett apotek, oavsett vem som vill se den. Det gäller även motsvarande utskrifter vid e-handel.

Vad gäller för personer med skyddade personuppgifter?

För personer med skyddade personuppgifter (skyddad identitet), som hos Skatteverket har en sekretessmarkering alternativt skyddad folkbokföring, hanterar E-hälsomyndigheten personuppgifterna på samma sätt som tidigare. Det innebär att personuppgifter, såsom namn och adress, inte visas i E-hälsomyndighetens tjänster eller utskrifter.

Läs mer om skyddade personuppgifter.

Åtkomstloggen visar vem som har sett dina uppgifter

I Läkemedelskollen hittar du en åtkomstlogg. Här kan du se information om när, varför, i vilken yrkesroll och varifrån någon har sett informationen om dina recept och uttag.