Personer med skyddade personuppgifter

Lagen om nationell läkemedelslista innebär att patientens recept sparas i registret Nationella läkemedelslistan hos E-hälsomyndigheten. Det gäller oavsett om receptet har skickats elektroniskt eller utfärdats som pappersrecept. Syftet med lagen är att patient, vård och apotek ska få tillgång till en gemensam och aktuell läkemedelslista.

Vad händer när en person får skyddade personuppgifter?

För personer med skyddade personuppgifter, det vill säga de som har en sekretessmarkering alternativt skyddad folkbokföring hos Skatteverket, visas inte folkbokföringsuppgifter, så som namn och kommun, i E-hälsomyndighetens tjänster eller utskrifter.

Skyddade personuppgifter innebär även att:

  • vårdnadshavare till barn med skyddade personuppgifter inte får åtkomst till barnets uppgifter via apotekets e-handel eller Läkemedelskollen. En vårdnadshavare kan med hjälp av ett personbevis från Skatteverket hämta ut mediciner för barnet på ett fysiskt apotek. Apotekspersonalen gör alltid en prövning om uppgifterna kan lämnas ut i det enskilda fallet.

  • uppgifter som kan innehålla platsröjande information inte visas när hälso- och sjukvårdspersonal hämtar uppgifterna.

  • utdrag från högkostnadsskyddet inte visar vilket apotek som patienten har hämtat ut sin medicin på.

  • om en fullmaktsgivare eller ombud får skyddade personuppgifter upphör fullmakten att gälla.

Individuell bedömning

I särskilda fall kan personuppgifter behöva skyddas ytterligare. Det är därför viktigt att vården gör en individuell bedömning utifrån den enskildes situation. Riktlinjer för hur recept kan förskrivas till patienter med skyddsbehov finns hos respektive vårdgivare.

För ytterligare vägledning gällande förskrivning till patienter med skyddsbehov hänvisas till Läkemedelsverket.