Personer med skyddade personuppgifter

Den 1 maj 2021 trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Syftet med lagen är att patient, vård och apotek ska få tillgång till en gemensam och aktuell läkemedelslista. Lagen innebär att patientens recept sparas i registret Nationella läkemedelslistan hos E-hälsomyndigheten. Det gäller oavsett om receptet har skickats elektroniskt eller utfärdats som pappersrecept.

Personuppgifter visas inte

För personer med skyddade personuppgifter (skyddad identitet), som hos Skatteverket har en sekretessmarkering alternativt skyddad folkbokföring, hanterar E-hälsomyndigheten personuppgifterna på samma sätt som tidigare. Det innebär att personuppgifter, såsom namn och adress, inte visas i E-hälsomyndighetens tjänster eller utskrifter.

En nyhet är att apoteken registrerar pappersrecept med personnummer i Nationella läkemedelslistan. Tidigare krävdes ett samtycke från patienten för att få registrera uppgifterna men från och med 1 maj 2021 behövs inte det.

Individuell bedömning

I särskilda fall kan personuppgifter behöva skyddas ytterligare. Det är därför viktigt att vården gör en individuell bedömning utifrån den enskildes situation. Riktlinjer för hur recept kan förskrivas till patienter med skyddsbehov bör finnas hos respektive vårdgivare.

För ytterligare vägledning gällande förskrivning till patienter med skyddsbehov hänvisas till Läkemedelsverket.