Så höjs patientsäkerheten

Som patient kan det vara svårt att hålla reda på vilka läkemedel man tar. För dig som har många läkemedel kan det också vara lite krångligt att hitta bland alla recept. Lagen om nationell läkemedelslista ska ändra på det.

Din läkare får se alla dina recept

En stor förbättring är att hälso- och sjukvårdspersonal får möjlighet att se alla dina recept, så att du kan få en bättre och säkrare vård. Tidigare har personalen bara kunnat se recept som de själva har förskrivit och vilka läkemedel du har hämtat ut på apotek. De har inte kunnat se recept som du har fått hos någon annan vårdgivare. För att få se dina recept behöver vårdpersonalen inhämta ditt samtycke, det vill säga fråga dig om lov.

Här kan du läsa exempel på hur Nationella läkemedelslistan fungerar:
– "Julias huvudvärk"
– "Nickes missbruk"

Bättre koll på dina läkemedel

Tidigare har det inte varit helt enkelt att hålla reda på vilka läkemedel som hör till vilken behandling. Särskilt inte för den som har många läkemedel samtidigt. Nu ska den som skriver ut ditt recept ange behandlingsändamål. Om du får blodtrycksmedicin av din läkare kan du se på receptet att du ska ta läkemedlet mot förhöjt blodtryck, som på läkarspråk heter hypertoni.

Ordning och reda

Vårdpersonal kan uppdatera ett recept i stället för att skriva ett nytt, om något i din behandling förändras. Dessutom kan de rensa bort gamla recept. Det gör att det blir lättare att hålla reda på vilket recept som är aktuellt.

Det är du som bestämmer

Dina uppgifter skyddas på flera sätt. Vårdpersonal får till exempel inte titta på dina recept utan ditt samtycke, förutom i vissa undantagsfall. Det kan till exempel vara om du skulle bli så dålig att du inte kan ge ett samtycke.

Du har rätt att se när någon från vården har sett dina recept och uttag. Du har också rätt att dölja vissa recept, om du av något skäl inte vill visa dem för vården. Tänk på att det kan finnas en risk att dölja recept. Om din läkare inte kan se informationen blir det svårare att undvika läkemedel som motverkar eller reagerar negativt med varandra.

Elektroniska recept är huvudregel

För att informationen om vilka läkemedel du har fått på recept och hämtat ut ska stämma så bra som möjligt, behöver alla recept vara elektroniska. Därför gäller följande:

  • Du kan inte längre få hjälp av apotekspersonalen att skriva ut ditt recept på papper, förutom om du ska ta ut läkemedel i ett annat land.
  • Om du har ett pappersrecept, gör apotekspersonalen om det till ett elektroniskt recept innan du hämtar ut ditt läkemedel.

Var kan du se dina recept?

Du kan se information om dina recept och vad du har hämtat ut på apotek precis som tidigare när du besöker ett apotek, i apotekens e-tjänster eller i Läkemedelskollen.

Så läser du dina utskrifter 

Det finns instruktioner som förklarar vad de olika delarna betyder i utskrifterna Aktuella recept, Uthämtade läkemedel och Förteckning recept. Du hittar instruktionerna i Relaterad information. 

Aktuella recept 

Om du har fått recept förskrivna kan du skriva ut en lista över de aktuella recepten och deras uttag.

Uthämtade läkemedel 

Om du hämtat ut läkemedel på apotek kan du skriva ut en lista över de uthämtade läkemedlen.

Förteckning recept 

Den här utskriften riktar sig till dig som är dospatient. På utskriften kan du se alla aktuella recept som du kan hämta ut på apoteket och de recept som har slutexpedierats de senaste tre månaderna. 

E-recept – så fungerar det

När en förskrivare, till exempel en läkare, barnmorska eller sjuksköterska, skickar iväg ett recept från sin dator, hamnar det i Nationella läkemedelslistan. Alla apotek i Sverige kan sedan hämta den information som behövs för att lämna ut läkemedlet till dig. Då registreras också ditt uttag i Nationella läkemedelslistan.