"Julias huvudvärk" – exempelfall före och efter Nationella läkemedelslistan

Julia har ovanligt mycket huvudvärk och vänder sig till sin husläkare. När läkaren undersöker Julia visar det sig att hon har högt blodtryck. Läkaren skriver ut ett recept på Seloken som är en betablockerare. Julia hämtar ut sitt recept på ett apotek.

Vad händer sedan med Julia?

Utan Nationella läkemedelslistan

En vecka senare får Julia hjärtklappning och besöker en hjärtspecialist som har ett annat journalsystem än Julias vanliga läkare.

Hjärtspecialisten frågar vilka läkemedel Julia tar, men hon berättar inte för läkaren att hon för bara sju dagar fick ett recept på Seloken.

Hjärtspecialisten skriver ut ett nytt recept på Metomylan, men Julia vet inte att det är ett läkemedel med samma substans som Seloken.

Två veckor senare blir Julia snabbt allvarligt sjuk. Läkemedlen hon tar innehåller samma aktiva substans och får tillsammans för stark effekt.

Julia får vård och klarar sig, men det kunde ha slutat riktigt illa.

Med Nationella läkemedelslistan

En vecka efter sitt första läkarbesök är Julia hos en hjärtspecialist på grund av hjärtklappning.

Hjärtspecialisten får Julias samtycke till att ta del av vilka läkemedel som Julia fått utskriva på recept och vilka läkemedel som Julia hämtat ut på apotek.

Med Julias tidigare förskrivningar och uttag som underlag justerar hjärtspecialisten Julias förskrivning på betablockerare.

Julia reagerar positivt på behandlingen och mår bättre.

Med Nationella läkemedelslistan blir det enklare att åtgärda felaktig läkemedelsanvändning vid ordination och expedition. Det kan exempelvis vara dubbelmedicinering, interaktioner mellan två läkemedel eller biverkningar av läkemedel.

Apoteken kontrollerar recepten

Farmaceuten på apoteket kontrollerar regelmässigt att ett aktuellt recept passar in med kundens övriga läkemedel.

Med Nationella läkemedelslistan blir det enklare för farmaceuterna att avgöra vilka recept som är aktuella. Samtidigt underlättas farmaceuternas dialog med patienterna vid receptexpedieringen.

Bättre förutsättningar med Nationella läkemedelslistan

Med Nationella läkemedelslistan blir det enklare att åtgärda felaktig läkemedelsanvändning vid ordination och expedition.

Det kan exempelvis vara dubbelmedicinering, interaktioner mellan två läkemedel eller biverkningar av läkemedel.