"Nickes missbruk" – exempelfall före och efter Nationella läkemedelslistan

Nicke har under en längre tid plågats av oro. Han har haft svårt att få den vanliga vardagen att fungera. Han bestämmer sig för att besöka en läkare. Det visar sig att Nicke har allvarliga ångestbesvär som har pågått under lång tid. Läkaren skriver ut ett recept på Oxascand som är lugnande och ångestdämpande. Nicke hämtar ut sitt recept på apoteket.

Vad händer sedan med Nicke?

Utan Nationella läkemedelslistan

En vecka senare känner Nicke fortfarande av oron trots att han tar läkemedlet. Han upplever dock att han får en bättre effekt om han dubblar den förskrivna dosen.

På Flashback har Nicke läst att förskrivare inte alltid har koll på varandras förskrivningar. Han besöker därför en annan läkare som också skriver ut Oxascand.

Ganska snabbt faller Nicke in i ett läkemedelsmissbruk. Det tar drygt två år innan han får vård.

Till slut lyckas Nicke komma på fötter igen. Han får ett nytt jobb som han trivs bra på, men han minns tiden med missbruket som ”förlorade år”.

Med Nationella läkemedelslistan

En vecka senare känner Nicke fortfarande av oron och besöker en annan läkare. Läkaren får Nickes samtycke att ta del av vilka läkemedel som Nicke fått utskrivna och vilka läkemedel Nicke har hämtat ut på apotek.

Med Nickes fortsatta oro samt tidigare förskrivning och uttag som underlag, skriver läkaren en remiss till en psykiatrisk mottagning.

Nicke reagerar positivt på behandlingen, lär sig metoder att hantera sin oro och mår så småningom bättre.

Om Nicke inte hade velat lämna sitt samtycke hade läkaren ändå kunnat se att Nicke hade en förskrivning som gäller ”särskilda läkemedel”.

Särskilda läkemedel är narkotika, anabola steroider, tillväxthormon och andra läkemedel där det finns risk för receptförfalskning.

Apoteken kontrollerar recepten

Farmaceuten på apoteket kontrollerar regelmässigt att ett aktuellt recept passar in med kundens övriga läkemedel.

Med Nationella läkemedelslistan blir det enklare för farmaceuterna att avgöra vilka recept som är aktuella. Samtidigt underlättas farmaceuternas dialog med patienterna vid receptexpedieringen.

Bättre förutsättningar med Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ger bättre möjligheter att förhindra missbruk av läkemedel.

Det kan även handla om patienter som lämnar vilseledande information till förskrivare för att kunna hämta ut flera recept.