Verktygslåda för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan

För dig som arbetar inom vård och apotek

  • Vad behöver personalen på vår arbetsplats känna till om lagen om nationell läkemedelslista?
  • Hur ska vår apotekspersonal agera när de träffar på en spärrad uppgift i registret?
  • Ska vår hälso- och sjukvårdspersonal använda Förskrivningskollen, och när?

Den här delen av verktygslådan riktar sig till dig som ska besvara den typen av frågor.

Material att sprida i verksamheten

Personal inom vård och apotek påverkas av Nationella läkemedelslistan, liksom deras patienter och kunder. Här hittar du informationsmaterial som riktar sig till vård- och apotekspersonal och invånare.

Informationsmaterial som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården

Informationsmaterial som riktar sig till dig som arbetar på apotek

Informationsmaterial som riktar sig till privatpersoner 

Gå E-hälsomyndighetens webbutbildning

  • Hur påverkas vård- och apotekspersonal av lagen om nationell läkemedelslista?
  • Hur påverkas patienten?
  • Vad ska Nationella läkemedelslistan leda till?

Dessa frågor besvaras i webbutbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan. Utbildningen riktar sig till personal inom vård och apotek som har behörighet att se uppgifter från Nationella läkemedelslistan.

Till webbutbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan

Se över rutiner och arbetssätt

Utbildningen tar upp hur lagen om nationell läkemedelslista och registret Nationella läkemedelslistan fungerar. Däremot går den inte in på praktisk information. Apotekspersonal som vill veta exempelvis hur de ska agera när de träffar på en spärrad uppgift och förskrivare som undrar om just deras vårdenhet ska använda den digitala tjänsten Förskrivningskollen, uppmanas i utbildningen att vända sig till sina lokala riktlinjer.

E‑hälsomyndigheten tar inte fram praktisk vägledning för era lokala verksamheter. Det behöver ni göra själva, så att de nya rutinerna samspelar med de arbetssätt ni redan har.

För dig som arbetar med vård- eller apotekssystem

Är du beställare eller leverantör av ett vård- eller apotekssystem som ska anpassas till Nationella läkemedelslistans nya teknik? Ett första steg kan vara att sätta dig in i vad Nationella läkemedelslistan innebär på ett övergripande plan. Det kan du läsa om i foldern Till dig som ska använda Nationella läkemedelslistan.

Kartlägg systemen

Följande frågor kan vara bra att besvara:

  • Vilka av era system påverkas av införandet?
  • Påverkas, utvecklas eller förändras även angränsande system samtidigt?
  • Hur ser samarbetet ut mellan beställare och leverantörer av ert system?

Lär känna dokumentationen

På E-hälsomyndighetens samverkansyta hittar du Handbok för vård- och apotekstjänster. I den finns bland annat information om hur Nationella läkemedelslistan ska användas. Läs om krav på anslutande system och om de tjänstegränssnitt som ska användas senast den 1 december 2025.

E-hälsomyndighetens samverkansyta