Tervetuloa E‑hälsomyndigheten (E‑terhveysviranomhaisen) tykö

E‑hälsomyndigheten oon viranomhainen joka järjestää tikitaliseerinkiä ja parempaa tietotusta potihlaan, siukkahoijon, huolon ja aputeekin välissä Ruottissa.

Met tarjoamma monta eri e-terhveyspalvelua ja tikitaalista ratkasua yksityisile ja niile jokka oon töissä terhveys- ja siukkahoijossa ja sosiaalipalvelussa. E-recepttjänsten (E-reseptipalvelu) ja tjänsten Covidbevis (Covidtoistus-palvelu) oon eniin tunnetuita.

Tämän E-hälsomyndigheten tekkee

E-hälsomyndighetilä oon monta eri tehtävää. Tässä oon joitaki esimerkkiä.

  • Met totheutamma hallituksen e-terhveys-satsauksia.
  • Met säästämä tikitaalisia reseptiä lääkäriltä ja lähätämmä aputeekhiin.
  • Met tarjoamma palvelua Läkemedelskollen [Lääkekontrolli]. Sie saatat lokata sisäle sinne ja saa tietoa lääkheistä mihinkä sie olet saanu reseptin. Sie näet kans koska sie saatat sa'a frikortin lääkheile. Ko sie saat frikortin sie et tartte maksaa sinun lääkheitä vissin periuutin aikana.
  • Met kokoamma tietoa kunka paljon ja mitä lääkheitä myyhään Ruottissa.
  • Met tarjoamma palvelun Elektroniskt expertstöd [Elektrooninen eksperttituki] joka auttaa aputeekin työntekiöitä tarkastamhaan jos sinun reseptilä olevat lääkheet sopiva yhtheen.

Meän tehtävä

E-hälsomyndigheten järjestää yhtheen hallituksen satsaukset e-terhveyelle ja seuraa kehitystä e-terhveysalueela kansalisesti ja maanvälisesti. Meilä oon kans vastuu rekisterille ja it-toiminalle mitä ylheisö, hoijonantajat ja aputeekit käyttävä. 

Mikäs oon e-hälsa (e-terhveys)?

E-hälsa oon tikitaalisten vehkheitten käyttäminen terhveystion välittämisessä. Net jokka oon töissä aputeekissä eli siukkahoijossa käyttävä tikitaalisia vehkheitä joka päivä. Yksityisenä sulla oon hyötyä e-terhveyestä, esimerkiksi ko sie tillaat aikaa tohturhiin intternetilä, käytät appia ko sie seuraat sinun mittausarvoja elikkä ko sie nouat e-reseptin, joka oon lähätetty sinun aputeekhiin. 

Ota yhtheyttä meihin

Oonkos sulla kysymyksiä meän toiminasta?

Sie saatat soittaa 010-4586200. Kysy rekistraattoria.

Sie saatat kans lähättää säköpostin tänne registrator@ehalsomyndigheten.se.

Jos sie halvat lähättää tavalisen postin sie käytät tätä atressiä:

E-hälsomyndigheten

Box 913

392 31 Kalmar

Viranomhaisena met häymä seurata niin sanottua julkisuusprinsiippiä.Se merkittee ette semmosta mitä sie lähätät meile saattaa tulla julkiseksi.Se merkittee esimerkiksi ette jos sie kirjotat meile preivin niin muut saattava vaatia ette net saava lukea sen.