Så läser du utskriften Uthämtade läkemedel

Om du hämtat ut läkemedel på apotek kan du skriva ut en lista över de uthämtade läkemedlen. Du kan få utskriften från ett apotek eller skriva ut den själv via webben. På den här sidan kan du läsa mer om vad de olika delarna i utskriften betyder. Om ett avsnitt på din utskrift saknas betyder det att ingen information finns att visa och att avsnittet inte är aktuellt för dig. Har du frågor om utskriften, vänd dig till ditt apotek.

exempel på hur utskriften för Uthämtade läkemedel ser ut
exempel på hur utskriften uthämtade läkemedel ser ut

Uthämtade läkemedel innehåller följande information: 

1: Datum för dina uthämtade läkemedel 

Här står den tidsperiod som utskriften gäller för. Utskriften innehåller information om dina uthämtade läkemedel upp till 15 månader bakåt i tiden.

2: Uthämtade med e-recept

Här visas de uttag av läkemedel som förskrivits med elektroniska recept.

3: Uthämtat datum

Här står datumet du gjorde uttaget. Uttagen visas med det senaste uttaget överst.

4: Uthämtat läkemedel

I den här kolumnen ser du information om: 

  • läkemedlets namn
  • läkemedelsform, exempelvis om läkemedlet är en tablett
  • läkemedlets styrka
  • läkemedelssubstans, inom parentes.

5: Användning

Här visas doseringen.

6: Förskrivet av 

Här visas vem som förskrivit receptet och adress till arbetsplatsen.

7: Uthämtad mängd 

Här visas den mängd läkemedel som du hämtade ut.

8: Läkemedelsgrupp (ATC)

Här står det uthämtade läkemedlets ATC-kod. 

ATC-kod är ett klassificeringssystem för läkemedel.

9: Uthämtade med pappersrecept

Här visas de uttag av läkemedel som förskrivits med pappers recept.

10: Överstrukna rader

En överstruken rad innebär att uttaget har krediterats, det vill säga att uttaget har ångrats.

11: Borttagsdatum

Här visas det datum som ett uttag har krediterats tillsammans med apotekets kommentar. De visas direkt under den överstrukna raden.