Så läser du utskriften Förteckning recept

Den här utskriften riktar sig till dig som är dospatient. På utskriften kan du se alla aktuella recept som du kan hämta ut på apoteket och de recept som har slutexpedierats de senaste tre månaderna. På den här sidan kan du läsa mer om vad de olika delarna i utskriften betyder. Om ett avsnitt på din utskrift saknas betyder det att ingen information finns att visa och att avsnittet inte är aktuellt för dig. Notera att utskriften inte gäller som recept på dina läkemedel. Har du frågor om utskriften, vänd dig till ditt apotek.

första sidan av utskriften Förteckning recept
andra sidan av utskriften Förteckning recept
tredje sidan av utskriften Förteckning recept
fjärde sidan av utskriften Förteckning recept

Förteckning recept innehåller följande information:

1: Streckkod

Streckkoden innehåller ditt fullständiga personnummer.

2: Dosapotek

Här står namn och telefonnummer till ditt dosapotek.

3: Stående, dispenserade läkemedel

Här visas de läkemedel som ligger i dospåsar.

4: Senaste insättning och förskrivare  

Här visas det datum du ska börja äta läkemedlet.

Här visas även namnet på personen som har förskrivit läkemedlet.

5: Förskrivet läkemedel

I den här kolumnen ser du information om: 

  • läkemedlets namn
  • läkemedelsform, exempelvis om läkemedlet är en tablett
  • läkemedlets styrka.

För originalförpackning visas även antal förskrivna förpackningar per uttag och förpackningsstorlek.  Här kan det stå information om hur lång tid det minst måste gå mellan två uttag, angivet som Exp Intervall.

Om du vid senaste uttaget fick ditt läkemedel utbytt så visas uppgift om det uthämtade läkemedlet här. 

6: Dosering, användning och ändamål

Här står information om varför du fått läkemedlet, hur du ska använda det samt förmånsinformation.

I rutnätet ser du hur mycket läkemedel du ska ta och vid vilken tid.

Sist visas förmånsinformationen:

  • Med förmån, innebär att varan/läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet och att du som patient kan få ett rabatterat pris.
  • Utan förmån, innebär att varan/läkemedlet inte ingår i högkostnadsskyddet och att du som patient inte får ett rabatterat pris.
  • Patient förmånsberättigad och villkor för förmån uppfyllda, innebär att varan/läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet och att du som patient kan få ett rabatterat pris.
  • Patient förmånsberättigad men villkor för förmån ej uppfyllda, innebär att varan/läkemedlet inte ingår i högkostnadsskyddet och att du som patient inte får ett rabatterat pris.
  • Kostnadsfritt, innebär att du som patient inte betalar något för varan/läkemedlet.

7: Obs!

Här står information om det finns ett planerat datum när du ska sluta använda ditt läkemedel.

  • Senaste datum för avslut av behandling betyder att du ska sluta med läkemedelsbehandlingen.
  • Sista doseringsdag betyder att du sluta att använda läkemedlet enligt de instruktioner som finns på det här receptet. Det kan dock finnas ett nytt recept, för samma läkemedelsbehandling, med nya eller oförändrade instruktioner.

8: Stående, originalförpackningar

Här visas de läkemedel som du ska använda regelbundet och som inte är förpackade i dospåsar.

9: Senaste insättning och förskrivare

Här visas det datum du kan börja använda läkemedlet.

Här visas även namnet på personen som har förskrivit varan/läkemedlet.

10: D i rutnätet

Ibland visas ett D i rutnätet och anledningen kan vara att doseringen av läkemedlet kan variera. Det betyder att doseringen ska utläsas ur doseringstexten.

11: Antal uttag

Här visas hur många uttag som du har fått av en vara/läkemedel och hur många uttag du har kvar att hämta ut.

12: Vid behovsläkemedel

Här visas de läkemedel som du ska använda vid behov.

13: Senaste insättning och förskrivare

Här visas det datum du kan börja använda läkemedlet.

Här visas även namnet på personen som har förskrivit varan/läkemedlet.

14: Handelsvaror

Här visas de varor som inte är läkemedel.  

15: Artikelnamn

I den här kolumnen ser du vilken vara som du fått förskriven.

16: Patientinstruktioner

Här står information om hur du ska använda varan om detta finns angivet.