Så läser du utskriften Förteckning recept

Den här utskriften riktar sig till dig som är dospatient. På utskriften kan du se alla aktuella recept som du kan hämta ut på apoteket och de recept som har slutexpedierats de senaste tre månaderna. På den här sidan kan du läsa mer om vad de olika delarna i utskriften betyder. Om ett avsnitt på din utskrift saknas betyder det att ingen information finns att visa och att avsnittet inte är aktuellt för dig. Notera att utskriften inte gäller som recept på dina läkemedel. Har du frågor om utskriften, vänd dig till ditt apotek.

första sidan av utskriften Förteckning recept
andra sidan av utskriften Förteckning recept
tredje sidan av utskriften Förteckning recept

Så läser du utskriften Förteckning recept

Den här utskriften riktar sig till dig som är dospatient. På utskriften kan du se alla aktuella recept som du kan hämta ut på apoteket. För de senaste tre månaderna kan du även se recept som inte längre har några uttag kvar.

På den här sidan kan du läsa mer om vad de olika delarna i utskriften betyder. Om ett avsnitt på din utskrift saknas betyder det att ingen information finns att visa och att avsnittet inte är aktuellt för dig. Kom ihåg att utskriften inte gäller som recept på dina läkemedel. Har du frågor om utskriften, vänd dig till ditt apotek.

Förteckning recept innehåller följande information:

1: Streckkod

Streckkoden innehåller ditt fullständiga personnummer.

2: Dosapotek

Här står namn och telefonnummer till ditt dosapotek.

3: Stående, dispenserade läkemedel

Här visas de läkemedel som ligger i dospåsar.

4: Senaste insättning och förskrivare  

Här visas det datum när du ska börja använda läkemedlet.

Här visas även namnet på personen som har skrivit ut läkemedlet till dig.

5: Förskrivet läkemedel

I den här kolumnen ser du information om: 

  • läkemedlets namn
  • läkemedelsform, exempelvis om läkemedlet är en tablett
  • läkemedlets styrka.

I avsnittet Stående, originalförpackningar visas även antal förskrivna förpackningar per uttag och förpackningsstorlek. Här kan det stå information om hur lång tid det minst måste gå mellan två uttag, detta anges som ett tidsintervall.

Om du vid senaste uttaget fick ditt läkemedel utbytt visas uppgift om det uthämtade läkemedlet här. 

6: Dosering, användning och ändamål

Här står information om varför du har fått läkemedlet och hur du ska använda det.

I rutnätet ser du hur mycket av läkemedlet som du ska ta och vid vilken tid.

Sist visas information om högkostnadsskyddet:

  • Med förmån, innebär att förskrivaren har angett att du som patient har rätt till högkostnadsskyddet för läkemedel.
  • Utan förmån, innebär att förskrivaren har angett att du som patient inte har rätt till högkostnadsskyddet för läkemedel.
  • Patient förmånsberättigad och villkor för förmån uppfyllda, innebär att läkemedlet räknas in i ditt högkostnadsskydd.
  • Patient förmånsberättigad men villkor för förmån ej uppfyllda, innebär att läkemedlet inte räknas in i ditt högkostnadsskydd.
  • Kostnadsfritt, innebär att du som patient inte betalar något för läkemedlet.

Observera att det finns fler faktorer som påverkar om ett uttag kan göras inom högkostnadsskyddet. Det är apotekspersonalen som gör bedömningen på apoteket i samband med att läkemedlet hämtas ut.

7: Obs!

Här står information om det finns ett planerat datum när du ska sluta att använda ditt läkemedel.

  • Senaste datum för avslut av behandling betyder att du ska sluta använda läkemedlet vid det angivna datumet.
  • Sista doseringsdag betyder att du sluta att använda läkemedlet enligt de instruktioner som finns på det här receptet.

Observera att det kan finnas ett nytt recept, för samma läkemedelsbehandling, med nya eller oförändrade instruktioner.

8: Stående, originalförpackningar

Här visas de läkemedel som du ska använda regelbundet och som inte är förpackade i dospåsar.

9: Senaste insättning och förskrivare

Här visas det datum när du kan börja använda läkemedlet.

Här visas även namnet på personen som har skrivit ut läkemedlet till dig.

11: Antal uttag

Här visas hur många uttag som du har fått av läkemedlet och hur många uttag du har kvar att hämta ut.

11: Vid behovsläkemedel

Här visas de läkemedel som du ska använda vid behov.

12: D i rutnätet

Ibland visas ett D i rutnätet och anledningen kan vara att doseringen av läkemedlet kan variera. Det betyder att doseringen ska utläsas ur doseringstexten.

13: Senaste insättning och förskrivare

Här visas det datum när du kan börja använda läkemedlet.

Här visas även namnet på personen som har skrivit ut läkemedlet till dig.

14: Handelsvaror

Här visas de varor som inte är läkemedel.  

15: Artikelnamn

I den här kolumnen ser du vilken vara som har skrivits ut till dig.

16: Patientinstruktioner

Här kan det finnas information om hur du ska använda varan.