Så läser du utskriften Aktuella recept

Om du har fått recept förskrivna kan du skriva ut en lista över de aktuella recepten och deras uttag. Du kan få utskriften från ett apotek eller skriva ut den själv via webben. På den här sidan kan du läsa mer om vad de olika delarna i utskriften betyder. Om ett avsnitt på din utskrift saknas betyder det att ingen information finns att visa och att avsnittet inte är aktuellt för dig. Kom ihåg att utskriften inte gäller som recept på dina läkemedel. Har du frågor om utskriften, vänd dig till ditt apotek.

första sidan av utskriften för Aktuella recept
andra sidan av utskriften för Aktuella recept
tredje sidan av utskriften för Aktuella recept

Aktuella recept innehåller följande information: 

1: Utskrivet

Här står datum och klockslag när utskriften skrevs ut.

2: Streckkod

Streckkoden innehåller ditt fullständiga personnummer.

3: Högkostnadsperiod

Här står slutdatumet för din pågående högkostnadsperiod. Om högkostnadsbeloppet är noll kronor eller om du är under 18 år visas ingen information.

4: Läkemedel

Här visas aktuella recept på läkemedel, antingen baserat på när det förskrevs med den senaste överst eller baserat på bokstavsordning på varans namn.

5: Förskrivet läkemedel

I den här kolumnen ser du information om:

 • läkemedlets namn
 • läkemedelssubstans, inom parentes
 • läkemedelsform, exempelvis om läkemedlet är en tablett
 • läkemedlets styrka
 • antal förskrivna förpackningar per uttag samt förpackningsstorlek. Det visas genom att siffran anges framför förpackningsstorleken, exempelvis 3 x 500 gram
 • om läkemedel får bytas eller inte visas inom parentes.

 

Förmånsinformation, nedan visas de olika alternativen som kan förekomma:

 • Med förmån, innebär att du som patient kan få rabatterat pris om varan/läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet.
 • Utan förmån, innebär att du som patient inte kan få ett rabatterat pris.
 • Patient förmånsberättigad och villkor för förmån uppfyllda, innebär att de särskilda villkor som ställs för varan/läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet är uppfyllda och att du som patient kan få ett rabatterat pris.
 • Patient förmånsberättigad men villkor för förmån ej uppfyllda, innebär att de särskilda villkor som ställs för att varan/läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet inte är uppfyllda och då kan du som patient inte få ett rabatterat pris.
 • Kostnadsfritt, innebär att du som patient inte betalar något för varan/läkemedlet.

6: Användning

Här står information om varför du fått läkemedlet och hur du ska använda det. Om det förekommer en första eller sista doseringsdag står dessa under doseringstexten. Datumen används om det är viktigt att läkemedlet används mellan specifika datum.

7: Förskrivet av

Här står namn på den person som har förskrivit varan/läkemedlet samt namn och adress till arbetsplatsen. Datum för när receptet skapades visas underst.

8: Senaste uttag

Här står datum för ditt senaste uttag på apoteket om något sådant finns, annars står Ej uttaget. Om du vid senaste uttaget fick din vara/läkemedel utbytt så visas det här, annars visas bara datumet för senaste uttaget.

Första uttag före innebär att receptet måste hämtas ut innan det angivna datumet har passerats. Receptet är därefter inte giltigt.

9: Återstående mängd

Här står det hur många uttag och hur stor mängd som du har kvar att hämta ut på ditt recept.

10: Uthämtningsinformation

Här kan det stå information om hur lång tid det minst måste gå mellan två uttag, angivet som ett intervall, eller ett datum för när du får hämta läkemedlet med rabatt nästa gång.

Om inget intervall finns och om datumet inte kan beräknas visas ingen information.

11: Giltigt till och med

Här står receptets sista giltighetsdag, den sista dagen som du kan hämta ut dina varor på apoteket. 

12: Handelsvaror

Här visas dina förskrivna handelsvaror om det finns några.

13: Förskriven produkt

I den här kolumnen ser du information om handelsvaror:

 • varans namn
 • antal förskrivna förpackningar per uttag samt förpackningsstorlek. Det visas genom att siffran anges framför förpackningsstorleken
 • varans varunummer
 • förmånsinformation, se punkt 5.

14: Förtydligande

Informationsrutan på utskriftens sista sida tydliggör att du och din läkare kan ha kommit överens om att ändra din läkemedelsbehandling utan att det framgår i utskriften.