Följ anslutningen till Nationella läkemedelslistan

Nu har vård- och apoteksaktörer börjat införa Nationella läkemedelslistan i sina verksamheter. Här kan du följa utvecklingen och se hur arbetet går framåt. Alla aktörer ska vara anslutna senast den 1 december 2025. Om du har frågor om respektive aktörs anslutning kan du kontakta dem direkt.

Regionernas anslutning

Här kan du följa hur regionerna ansluter sina vårdinformationssystem till Nationella läkemedelslistan.

Vissa regioner ansluter stegvis där det första steget är att ge behörig hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att kunna läsa aktuell information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Andra steget (full funktionalitet) innebär att behörig personal även kan förskriva och göra ändringar i tidigare förskrivningar.

Övriga regioner planerar att genomföra anslutning med full funktionalitet till Nationella läkemedelslistan i ett steg.

Lista över regioner som är anslutna till Nationella läkemedelslistan

Förklaring av färgskala
Ansluten med full funktionalitet
Påbörjad anslutning för full funktionalitet
Ansluten för att kunna läsa aktuell information
Påbörjad anslutning för att kunna läsa aktuell information
0 / 21
Fullt anslutna regioner

Inga anslutna regioner

Inga anslutna regioner

Inga anslutna regioner

Apotekens anslutning

Här kan du följa hur apoteken ansluter sina system till Nationella läkemedelslistan. Apoteksmarknaden består av ett antal rikstäckande kedjor, några renodlade e-handelsaktörer samt enskilt drivna apotek. Anslutningarna visas antingen när själva aktören är ansluten eller, i vissa fall, när det system aktören använder är anslutet.

Lista över apotek som är anslutna till Nationella läkemedelslistan

Förklaring av färgskala
Anslutna med full funktionalitet
Anslutna till dosexpediering
Anslutna till receptexpedieringsflödet
Anslutna till e-handel (tjänster för privatpersoner)

Inga anslutna apotek

Inga anslutna apotek

Inga anslutna apotek

Privata vårdaktörers anslutning

Här kan du följa anslutningarna av system som främst används av privata vårdgivare.

Det finns även några regioner som använder dessa system inom vissa verksamheter.

I de fall en privat vårdgivare använder regionens journalsystem för att leverera vård räknas anslutningen för den privata vårdgivaren in under regionens anslutning.

Läs mer om regionernas anslutning under fliken Regioner.

Lista över privata vårdaktörer som är anslutna till Nationella läkemedelslistan

Förklaring av färgskala
Ansluten med full funktionalitet
Påbörjad anslutning för full funktionalitet
Ansluten för att kunna läsa aktuell information
Påbörjad anslutning för att kunna läsa aktuell information

Inga anslutna privata vårdaktörer

Inga anslutna privata vårdaktörer

Inga anslutna privata vårdaktörer

Nationella vårdtjänsters anslutning

Här kan du följa anslutningen av nationella vårdtjänster till Nationella läkemedelslistan.

Lista över nationella vårdtjänsters anslutning till Nationella läkemedelslistan

Förklaring av färgskala
Ansluten med full funktionalitet
Påbörjad anslutning för full funktionalitet
Ansluten för att kunna läsa aktuell information
Påbörjad anslutning för att kunna läsa aktuell information