Att ansluta till Nationella läkemedelslistan

Alla vård- och apotekssystem som används för förskrivning eller expedition ska anpassas till nya tjänstegränssnitt senast den 1 december 2025. I och med det blir det också ett krav att alla aktörer ska använda E‑hälsomyndighetens säkerhetslösning.

Kräver tekniska anpassningar

Innehållet i Nationella läkemedelslistan hanteras med ny teknik, nya så kallade tjänstegränssnitt. 

Hjälp och stöd

I Handboken för versionspaket 21 hittar du som arbetar med vård- eller apotekssystem det du behöver för den tekniska anpassningen.

I verktygslådan finns material för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan i vård- eller apoteksverksamhet.