Handbok för vård- och apotekstjänster

Är du beställare eller leverantör av ett vård- eller apotekssystem som ska anpassas till Nationella läkemedelslistans nya teknik? I handboken hittar du det du behöver för anpassningen som ska vara klar senast den 1 december 2025.

Stöd för implementation och krav på anslutande system

Undrar du vad en förskrivningskedja är eller hur strukturerad dosering ska fungera? Letar du efter tillämpningsanvisningarna som beskriver Nationella läkemedelslistans funktioner? I Handboken för vård- och apotekstjänster finns dokumentationen som beskriver Nationella läkemedelslistan.

Du hittar dokumentationen under ”Utveckla mot E-hälsomyndighetens tjänster” > ”Information, stöd och krav per delsystem” > ”Nationella Läkemedelslistan – NLL”.  

Första gången i dokumentationen?

För att komma igång i handboken kan du följa följande steg (länkarna öppnas i nytt fönster):

  1. Läs Vad är Nationella läkemedelslistan. Informationen är bra att vara insatt i för att påbörja arbetet med Nationella läkemedelslistan.
  2. Titta på Sammanställning av krav och se vilka tillämpningsanvisningar som är aktuella för det verksamhetsflöde som ska stödjas.
  3. Titta på verksamhetsflöden.
  4. Läs aktuella tillämpningsanvisningar, som i sin tur refererar till informationsspecifikationer, FHIR-profiler och övriga stödjande dokument.

Nya tekniska gränssnitt

Den 1 december 2025 ska alla it-system som används för att förskriva eller expediera e-recept vara anpassade efter Nationella läkemedelslistans tjänstegränssnitt. De nya tjänstegränssnitten ersätter de tjänster som har använts för receptregistret och läkemedelsförteckningen. Tjänstegränssnittet baseras på ny teknik och omfattar även nya funktioner och informationsmängder.

E‑hälsomyndigheten har valt HL7-standarden FHIR som standard för Nationella läkemedelslistans tjänstegränssnitt. Det innebär att gränssnitten för Nationella läkemedelslistan fungerar annorlunda än de som har använts tidigare.

Tillgängliga för validering i november

Den 27 november 2021 genomfördes E-hälsomyndighetens release 21.0. FHIR-tjänsterna finns därmed tillgängliga för validering.

Säkerhetslösning för Nationella läkemedelslistan

En förutsättning för att använda de nya, FHIR-baserade tjänstegränssnitten är att aktörerna använder E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. Syftet med säkerhetslösningen är att stärka skyddet för patienternas personliga integritet, genom höga krav på identitets- och behörighetshantering. För anslutning med säkerhetslösningen till de nya FHIR-baserade tjänstegränssnitten finns två alternativ: via federationen Sambi eller via Sweden Connect.

Implementationsguiden kompletterar

Nationella läkemedelslistans tjänstegränssnitt beskrivs tekniskt för utvecklare i Implementationsguiden på Simplifier.net. Från Handboken för vård och apotekstjänster hänvisas systemutvecklare till den information som finns där.