Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Fler urval från ICF, KSI och KVÅ

    Socialstyrelsen tillgängliggör nu ytterligare två urval ur ICF, KSI och KVÅ, Informationsutbyte vid utskrivning från slutenvård och Nutrition och undernäring.

  2. Stor ökning av specifikationer i NGS-tjänsten

    I dag finns det 215 tillgängliga specifikationer i NGS-tjänsten. Det är en ökning på 148 specifikationer sedan tjänsten lanserades i slutet av september 2021. Under våren 2022 beslutade E-hälsomyndigheten om bedömningskriterierna för nationella gemensamma e-hälsospecifikationer (NGS). I början av hösten kommer den första nationella gemensamma e-hälsospecifikationen att skickas ut på en öppen remiss. Vi som arbetar med NGS-tjänsten önskar alla användare av tjänsten en glad sommar.

  3. Nytt i NGS-tjänsten: Nationella informationsmängder för socialtjänst

    Nu finns det fyra nationella informationsmängder (NIM:ar) för socialtjänsten tillgängliggjorda av Socialstyrelsen i NGS-tjänsten. Dessa har status/version Utkast vilket betyder att de har funnits en tid i en första version (under arbete). Med statuset utkast menar Socialstyrelsen att det fortsätter arbetet med NIM:en, och att det finns möjlighet att lämna synpunkter inför publicering. NIM som har status publicerad innehar ett versionsnummer och bedömts giltig att kunna användas för att beskriva det behov som NIM:en avser.