Instruktion och regleringsbrev

I instruktionen beskrivs hur myndigheten ska styras och vara organiserad. I det årliga regleringsbrevet får E-hälsomyndighetens förutsättningar för sin verksamhet från regeringen.

I likhet med andra myndigheter styrs E-hälsomyndigheten av en instruktion och ett regleringsbrev.

Instruktionen talar om hur myndigheten ska styras och vara organiserad. Den talar också om vilka uppgifter myndigheten ska ha och vilka områden den ska verka inom. Instruktionen beslutas av regeringen.

En rad olika lagar styr verksamheten, bland annat personuppgiftslagen, lagen om receptregister och lagen  om nationell läkemedelslista.

De ekonomiska ramarna för ett år beslutas av regeringen. Det anges i regleringsbrevet. Där hittar du också vilka resultat regeringen kräver av myndigheten.

Utöver det får myndigheten enskilda regeringsuppdrag.