Vårt uppdrag

E-hälsomyndigheten samordnar regeringens satsningar på e-hälsa och nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Myndigheten bistår regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen inom dessa områden. Vi ansvarar också för register och it-funktioner som privatpersoner, vårdgivare och apotek använder. Som statlig myndighet är det riksdagen och regeringen som bestämmer vilken inriktning vi ska ha.

Instruktion och regleringsbrev

I instruktionen beskrivs hur myndigheten ska styras och vara organiserad. I det årliga regleringsbrevet får E-hälsomyndighetens förutsättningar för sin verksamhet från regeringen.

Andra uppdrag från regeringen

Utöver regleringsbrevet får E-hälsomyndigheten löpande uppdrag inom vårt verksamhetsområde från regeringen. Vi får även möjlighet att lämna synpunkter på regeringens och andra myndigheters förslag till nya och ändrade regler.