Kunskapsstöd för e-hälsa vänder sig till dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst

Här hittar du aktuella nationella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar.

""

Kunskapsstöden är framtagna av myndigheter och organisationer, och omfattar en rad olika kategorier som exempelvis nyttorealisering, regelverk och juridik, välfärdsteknik och informationssäkerhet.

Kunskapsstöden kan användas på olika nivåer inom verksamheterna utifrån behov. Stöden finns i olika format där flera är konkret utformade som exempelvis checklistor och vägledningar.

Andra stöd är mer fördjupade, men gemensamt är att informationen ska främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar.

Stort behov av digital utveckling

Kommunernas demografiska utveckling, kombinerat med växande utmaningar med kompetensförsörjning, visar på ett stort behov av att utveckla socialtjänsten och den kommunala hälso-och sjukvården med hjälp av digitalisering. En viktig framgångsfaktor i den utvecklingen är att det finns kompetens inom digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik på alla nivåer, från beslutsfattare till personal.

E-hälsomyndigheten genomför kontinuerligt kartläggningar av nationella kunskapsstöd för e-hälsa. Arbetet är en del av samverkan med de myndigheter och organisationer som publicerar kunskapsstöd inom e-hälsa. Kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, som till exempel chefer, verksamhetsutvecklare och andra yrkesverksamma inom området.