Användning av molntjänster inom offentlig sektor

Användning av molntjänster inom offentlig sektor – sammanställning av en undersökning av sju myndigheter med de övergripande slutsatserna gällande användning av molntjänster för exempelvis lagring av information.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Digital infrastruktur, Informationssäkerhet
Taggar Molntjänst
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.imy.se/publikationer/anvandning-av-molntjanster-inom-offentlig-sektor--en-sammanstallning-av-en-undersokning-av-sju-myndigheter/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.