Arbeta med digital teknik

Myndigheten för delaktighets samlingssida om digital teknik. Här finns information om digital inkludering, nyttan med välfärdsteknik, tillgängliga e-tjänster, välfärdsteknik både som arbetssätt och verktyg samt exempel på hur andra arbetar med välfärdsteknik.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital tillgänglighet, Digitala tjänster, Nyttorealisering, Verksamhetsutveckling, Välfärdsteknik
Taggar Delaktighet, Funktionsnedsättning, Nytta, Tillgänglighet, Äldre
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Myndigheten för delaktighet (MFD)
Senast uppdaterad 2021
Länk https://www.mfd.se/samhallsomraden/digitalisering/arbeta-med-digital-teknik/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.