Analys och beräkningsverktyg

Diggs kostnadsfria analysverktyg är framtaget för att ge användarna möjlighet att se uppföljningsdata, göra jämförelser och hitta samverkanspartners inom områden som är relevanta för digital verksamhetsutveckling. Verktyget är under utveckling.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Digital infrastruktur, Verksamhetsutveckling
Taggar Nytta, Utveckling, Öppna data
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Verktyg
Utgivare Myndigheten för digital förvaltning (Digg)
Senast uppdaterad 2023
Länk https://www.digg.se/analys-och-uppfoljning/analys-och-berakningsverktyg/analysverktyg

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.