Söktjänsten Kunskapsstöd för e‑hälsa

Söktjänsten vänder sig till dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Här hittar du aktuella nationella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar.

Sök kunskapsstöd

Kunskapsstöd Beskrivning Utgivare Kategori Senast uppdaterad
Barn och ungas rättigheter på digitala plattformar Vägledning om barn och ungas rättigheter på digitala plattformar. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Informationssäkerhet Regelverk och juridik 2020
Bedömning och utveckling av chattbotar Vägledning som stöd i arbetet vid införande av chattbotar. E-samverkans­programmet (eSam) Digital infrastruktur Digitala tjänster Nyttorealisering Verksamhetsutveckling 2022
Behandling av personuppgifter i arbetslivet Stöd hur personuppgifter i arbetslivet får behandlas. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Informationssäkerhet Regelverk och juridik 2020
Beslut om välfärdsteknik utifrån olika lagrum Information om beslut om välfärdsteknik utifrån olika lagrum. Socialstyrelsen Regelverk och juridik Välfärdsteknik 2019
Checklista för jurister – Introduktion i rättsliga förutsättningar i utvecklingsinsatser Introduktion i rättsliga förutsättningar i utvecklingsinsatser vid samverkan kring e-förvaltningsinsatser E-samverkans­programmet (eSam) Digitala tjänster Informationssäkerhet Regelverk och juridik Verksamhetsutveckling 2019
Dataskyddsförordningen (GDPR) och rättigheter för den registrerade Samlingssida om den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Informationssäkerhet Regelverk och juridik 2022
Dataskyddsombudets roll och uppgifter Checklista om dataskyddsombudets roll och uppgifter. E-samverkans­programmet (eSam) Informationssäkerhet Regelverk och juridik 2017
Dela Digitalt Dela Digitalt är en portal för samverkan, erfarenhetsutbyte, samfinansiering och gemensam verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Sveriges kommuner och regioner (SKR) Verksamhetsutveckling 2022
Delning och användning av öppen källkod Rapport om erfarenheter som kan vara till stöd när en myndighet vill gå mot öppen källkod. E-samverkans­programmet (eSam) Verksamhetsutveckling 2022
Designprinciper och krav för eget utrymme Vägledning för att fatta rätt beslut avseende utformningen och utveckling av eget utrymme vid utveckling av lagliga och rättssäkra e-tjänster. E-samverkans­programmet (eSam) Digital infrastruktur Digitala tjänster Informationssäkerhet Regelverk och juridik Verksamhetsutveckling 2022