Söktjänsten Kunskapsstöd för e‑hälsa

Söktjänsten vänder sig till dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Här hittar du aktuella nationella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar.

Sök kunskapsstöd

Kunskapsstöd Beskrivning Utgivare Kategori Senast uppdaterad
Automatisering av processer och beslut Information om automatisering av processer och beslut inom kommun och region. Sveriges kommuner och regioner (SKR) Verksamhetsutveckling 2023
Automatisering för effektivare administration Webbsida med samlad information för att stödja kommuner hur de genom automatisering kan frigöra resurser till den faktiska äldreomsorgen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) Verksamhetsutveckling Välfärdsteknik 2022
Barn och ungas rättigheter på digitala plattformar Vägledning om barn och ungas rättigheter på digitala plattformar. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Informationssäkerhet Regelverk och juridik 2020
Bedömning och utveckling av chattbotar Vägledning som stöd i arbetet vid införande av chattbotar. E-samverkans­programmet (eSam) Digital infrastruktur Digitala tjänster Nyttorealisering Verksamhetsutveckling 2022
Behandling av personuppgifter i arbetslivet Stöd hur personuppgifter i arbetslivet får behandlas. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Informationssäkerhet Regelverk och juridik 2020
Beräkningsverktyg för nyttor och kostnader Ett beräkningsverktyg som ger ett underlag för att bedöma nyttan med olika digitala förändringsinitiativ eller investeringar. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) Nyttorealisering Verksamhetsutveckling 2023
Beslut om välfärdsteknik utifrån olika lagrum Information om beslut om välfärdsteknik utifrån olika lagrum. Socialstyrelsen Regelverk och juridik Välfärdsteknik 2019
Checklista för jurister – Introduktion i rättsliga förutsättningar i utvecklingsinsatser Introduktion i rättsliga förutsättningar i utvecklingsinsatser vid samverkan kring e-förvaltningsinsatser E-samverkans­programmet (eSam) Digitala tjänster Informationssäkerhet Regelverk och juridik Verksamhetsutveckling 2019
Dataskyddsförordningen (GDPR) och rättigheter för den registrerade Samlingssida om den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Informationssäkerhet Regelverk och juridik 2022
Dela Digitalt Dela Digitalt är en portal för samverkan, erfarenhetsutbyte, samfinansiering och gemensam verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Sveriges kommuner och regioner (SKR) Verksamhetsutveckling 2022