Automatisering för effektivare administration

Webbsida med samlad information för att stödja kommuner hur de genom automatisering kan frigöra resurser till den faktiska äldreomsorgen. Här finns stöd hur kommuner lyckas med automatiseringsprocessen, förklaringar av termer och begrepp, goda exempel och inspiration samt inspelade seminarium om automatisering.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Verksamhetsutveckling, Välfärdsteknik
Taggar Automatisering, AI, Förändringsarbete, Förändringsledning, Äldre
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://skr.se/valfardsteknik/stodochvagledningvalfardsteknik/automatisering.65945.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.