Beräkningsverktyg för nyttor och kostnader

Detta beräkningsverktyg ger ett underlag för att bedöma nyttan med olika digitala förändringsinitiativ eller investeringar. Verktyget är en betaversion som löpande kommer addera förbättringar kring visualisering och datahantering

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Nyttorealisering, Verksamhetsutveckling
Taggar Förändringsarbete, Nytta, Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Verktyg
Utgivare Myndigheten för digital förvaltning (Digg)
Senast uppdaterad 2023
Länk https://www.digg.se/analys-och-uppfoljning/analys-och-berakningsverktyg/berakningsverktyg-for-nyttor-och-kostnader?page=1

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.