Behandling av personuppgifter i arbetslivet

Webbsida med stöd hur personuppgifter i arbetslivet får behandlas.
Här finns information om vilka lagar och regler som gäller, vem som ansvarar för behandling av personuppgifter och dataskyddsombudets roll på arbetsplatsen.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Regelverk och juridik
Taggar Integritetsskydd, Sekretess
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/dataskydd-pa-olika-omraden/arbetsliv/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.