Beslut om välfärdsteknik utifrån olika lagrum

Ett meddelandeblad om beslut om välfärdsteknik utifrån olika lagrum som beskriver de centrala rättsliga utgångspunkter som behöver beaktas av kommun, region eller enskilda utförare. Även vilka bestämmelser som gäller beroende på hur tekniken tillhandahålls, samt välfärdsteknik som hjälpmedel och medicintekniska produkter omfattas.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Regelverk och juridik, Välfärdsteknik
Sökord Regelverk
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Socialstyrelsen
Publiceringsår 2019
Länk https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/juridiskt-stod-for-dokumentation

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.