Rådgivningstjänst för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Rådgivningstjänst för systematiskt informationssäkerhetsarbete som kan ge stöd i förebyggande arbete, och underlätta anpassning av informationssäkerhetsarbetet till olika verksamheter.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Integritetsskydd, Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/radgivningstjanst-for-systematiskt-informationssakerhetsarbete/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.