Söktjänsten Kunskapsstöd för e‑hälsa

Söktjänsten vänder sig till dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Här hittar du aktuella nationella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar.

Sök kunskapsstöd

Kunskapsstöd Beskrivning Utgivare Kategori Senast uppdaterad
E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten Webbutbildning om e-hälsa och välfärdsteknik för dig som arbetar inom socialtjänsten. Socialstyrelsen Välfärdsteknik 2020
Eget utrymme hos myndigheter Vägledning som beskriver och förklarar de frågor som är centrala när eget utrymme ska utvecklas och användas. E-samverkans­programmet (eSam) Digital infrastruktur Informationssäkerhet Regelverk och juridik Verksamhetsutveckling 2021
Elektroniskt informationsutbyte Vägledning för stöd vid utlämnande av information i elektronisk form. E-samverkans­programmet (eSam) Digital infrastruktur Digitala tjänster Informationssäkerhet Regelverk och juridik Verksamhetsutveckling 2016
Ena - Sveriges digitala infrastruktur Ett utvecklingsarbete med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) Digital infrastruktur 2023
Erfarenheter som kan bidra till utveckling av digitala arbetssätt i äldreomsorgen Beskrivning av erfarenheter som har bidragit till en positiv utveckling i arbetet med digitala arbetssätt. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Välfärdsteknik 2020
Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik Utbildning som syftar till att ge stöd i arbetet med etik och integritet när välfärdsteknik införs i verksamheten. Socialstyrelsen Välfärdsteknik 2017
Film om informationssäkerhetsarbete Kort informationsfilm om vikten av informationssäkerhetsarbete. Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) Informationssäkerhet 2019
Forskningsöversikt om välfärdsteknik och de etiska aspekterna En översikt över forskning om välfärdsteknik som summerar de etiska aspekterna. Socialstyrelsen Välfärdsteknik 2017
Frågeportalen Ett digitalt forum där det går att söka efter svar och ställa egna frågor till Upphandlingsmyndighetens Frågeservice. Upphandlingsmyndigheten Regelverk och juridik 2023
Från pappershantering till digital hantering Rapport som beskriver förutsättningar och vinsten med att gå ifrån pappershantering till digital informationshantering. Sveriges kommuner och regioner (SKR) Digital infrastruktur Nyttorealisering Regelverk och juridik Verksamhetsutveckling 2020