Elektroniskt informationsutbyte

Vägledningens syfte är att stödja de som i sitt arbete inom statliga myndigheter, kommuner och regioner deltar i utformningen av nya tjänster för elektroniskt informationsutbyte. Vägledningen hjälper till i arbetet att bedöma om ett informationsutlämnande kan införas utan direktåtkomst och utan att det uppkommer något överskott av allmänna handlingar hos den mottagande myndigheten. Vägledningen ska dessutom kunna fungera som en bro mellan verksamhet, teknik och juridik.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur, Digitala tjänster, Informationssäkerhet, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar Automatisering, Riskanalys, Sekretess
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2016
Länk https://www.esamverka.se/download/18.1d126bc174ad1e6c39ca4e/1464274317741/Elektroniskt informationsutbyte - en vägledning för utlämnande i elektronisk form.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.