Söktjänsten Kunskapsstöd för e‑hälsa

Söktjänsten vänder sig till dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Här hittar du aktuella nationella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar.

Sök kunskapsstöd

Kunskapsstöd Beskrivning Utgivare Kategori Senast uppdaterad
Funktionskrav i upphandling Inspiration och kunskap för att arbeta med kravställande i offentlig upphandling på ett sätt som öppnar upp för nya eller innovativa lösningar. Upphandlingsmyndigheten Regelverk och juridik 2020
Förbered upphandling av välfärdsteknik Webbsida med användbara råd och rekommendationer för att genomföra en lyckad upphandling av välfärdsteknik. Sveriges kommuner och regioner (SKR) Informationssäkerhet Nyttorealisering Regelverk och juridik Verksamhetsutveckling Välfärdsteknik 2022
Förändringsledning välfärdsteknik Webbsida med samlad information som stöd för att lyckas med den förändring som uppstår vid införandet av välfärdsteknik. Sveriges kommuner och regioner (SKR) Verksamhetsutveckling Välfärdsteknik 2022
Gapanalys i informationssäkerhetsarbete En introduktionsfilm till att använda gapanalys som verktyg i informationssäkerhetsarbetet. Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) Informationssäkerhet 2021
Grundkurs i dataskyddsförordningen Sammanfattning av grundkurs i dataskyddsförordningen (GDPR) Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Informationssäkerhet Regelverk och juridik 2022
Grundkurs i AI Här får du lära dig grunderna om AI – artificiell intelligens. Internetstiftelsen Digitala tjänster Verksamhetsutveckling 2023
Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system Vägledning i grundläggande säkerhet i cyberfysiska system. Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) Informationssäkerhet 2021
Grundutbildning i informationssäkerhet Grundutbildning i informationssäkerhet (DISA). Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) Informationssäkerhet 2020
Guide till Infosäkkollen Instruktionsvideo för Infosäkkollen, verktyg för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) Informationssäkerhet 2022
Hantera information säkert Kortfilm om att hantera information säkert. Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) Informationssäkerhet 2020