Funktionskrav i upphandling

Funktionskrav i inköpsprocessen beskriver vad som ska uppnås, i stället för hur något ska uppnås. På så vis blir leveransen eller utförandet inte låst till en särskild teknik, arbetsmetod eller produkt. På webbsidan finns information om hur funktionskrav kan användas, myter om funktionskrav samt lärande exempel.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Regelverk och juridik
Taggar Innovation, Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Upphandlingsmyndigheten
Senast uppdaterad 2020
Länk https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/genomfor-upphandlingen/funktionskrav-i-upphandling/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.