Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system

Myndigheten för beredskap har tagit fram en vägledning i grundläggande säkerhet i cyberfysiska system. Begreppet cyberfysiska system avser gränssnittet mellan en digital miljö och en fysisk process. Många av de processer som behövs i samhällsviktig verksamhet är beroende av cyberfysiska system.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2021
Länk https://rib.msb.se/Filer/pdf/29983.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.