Från pappershantering till digital hantering

Rapporten är framtagen för att ge kommunerna information om förutsättningarna för att övergå till digital hantering inom socialtjänsten. Rapporten beskriver bland annat vinsten med att överge pappershanteringen, att det krävs nya arbetssätt och rutiner och vilka juridiska krav det finns på digitala och analoga format.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur, Nyttorealisering, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar Dokumentation, Förändringsarbete, Nytta, Upphandling
Verksamhets­område Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://rapporter.skr.se/digital-rapport-bestallarnatverk-socialtjanst.html#chapter-wrapper-lpid4_706f2c0d170806968f9c4f15

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.