Förändringsledning välfärdsteknik

På denna webbsida finns samlad information som stöd för att lyckas med den förändring som uppstår vid införandet av välfärdsteknik. Här hittar man bland annat en kostnadsfri webbutbildning om förändringsledning och ett inspelat seminarium med fokus på föreningsledning och motivation.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Verksamhetsutveckling, Välfärdsteknik
Taggar Förändringsarbete, Förändringsledning, Införande
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://skr.se/valfardsteknik/stodochvagledningvalfardsteknik/forandringsledning.64284.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.