Förbered upphandling av välfärdsteknik

Webbsida med samlad information hur noggranna förberedelser lägger grunden till en lyckad upphandling av välfärdsteknik. Det handlar bland annat om att kartlägga nuläge och behov, ta lärdom av erfarenhet från tidigare upphandlingar och ta fram en upphandlingsstrategi.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Nyttorealisering, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling, Välfärdsteknik
Taggar Förändringsarbete, Innovation, Nytta, Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://skr.se/valfardsteknik/stodochvagledningvalfardsteknik/upphandlingforbereda.64285.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.