Grundkurs i dataskyddsförordningen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har årligen grundutbildningar i dataskyddsförordningen (GDPR) för den som nyligen börjat arbeta med dataskyddsfrågor. Här finns kursens material som bygger på den information som ingår i grundutbildningarna. I materialet finns fördjupande länkar och hänvisningar till artiklarna i dataskyddsförordningen.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Regelverk och juridik
Taggar Sekretess
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Utbildning
Utgivare Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.imy.se/globalassets/dokument/ovrigt/eftermaterial-grundkurs-gdpr-offentlig-sektor.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.