Söktjänsten Kunskapsstöd för e‑hälsa

Söktjänsten vänder sig till dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Här hittar du aktuella nationella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar.

Sök kunskapsstöd

Kunskapsstöd Beskrivning Utgivare Kategori Senast uppdaterad
Delning och användning av öppen källkod Rapport om erfarenheter som kan vara till stöd när en myndighet vill gå mot öppen källkod. E-samverkans­programmet (eSam) Verksamhetsutveckling 2022
Designprinciper och krav för eget utrymme Vägledning för att fatta rätt beslut avseende utformningen och utveckling av eget utrymme vid utveckling av lagliga och rättssäkra e-tjänster. E-samverkans­programmet (eSam) Digital infrastruktur Digitala tjänster Informationssäkerhet Regelverk och juridik Verksamhetsutveckling 2022
Digital coach Digital coach - en utbildning för dig som vill hjälpa andra att komma igång digitalt. Post- och telestyrelsen (PTS) Digital tillgänglighet Digitala tjänster 2022
Digital delaktighet En animerad film som beskriver orsaker till att alla människor inte är digitalt delaktiga i det digitala samhället. Myndigheten för delaktighet (MFD) Digital infrastruktur Digital tillgänglighet Digitala tjänster 2020
Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer, möjliga insatser utifrån forskning, praktik, statistik, juridik och etik. Folkhälsomyndigheten Digital tillgänglighet 2023
Digital transformation som bidrar till framtidens vård och omsorg Vägledning för kommuner som ska utveckla vård- och omsorgsinsatser med digitaliseringens hjälp. RISE Verksamhetsutveckling 2022
Digital verksamhetsutveckling för vård och omsorg Utbildning för att inspirera digital verksamhetsutveckling i vård och omsorg Socialstyrelsen Verksamhetsutveckling 2022
Digitalhjälpen Informationssida med vägledning och tips för digitala nybörjare att använda digitala tjänster och verktyg. Post- och telestyrelsen (PTS) Digital tillgänglighet Digitala tjänster Välfärdsteknik 2020
Digitalisera rätt – en praktisk juridisk vägledning Vägledning som stöd i arbetet med att införa en helt digital hantering av information. E-samverkans­programmet (eSam) Digital infrastruktur Informationssäkerhet Regelverk och juridik Verksamhetsutveckling 2019
Digitaliseringssnurran Digitaliseringssnurran, stöd vid planering och beslutsfattande om bredbandsinvesteringar och digitalisering. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) Nyttorealisering 2023