Dataskyddsförordningen (GDPR) och rättigheter för den registrerade

Webbsida som beskriver vilka rättigheter den registrerade, det vill säga den vars personuppgifter behandlas, har enligt dataskyddsförordningen. Det handlar bland annat om rätt till information, rättelse, radering samt begränsning av behandling.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Regelverk och juridik
Taggar Integritetsskydd
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.