Dela Digitalt

Dela Digitalt är en portal för samverkan, erfarenhetsutbyte, samfinansiering och gemensam verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Genom att dela utvecklingsidéer, metoder och verktyg kan offentlig sektor bli mer effektiv. Alla som arbetar i kommuner, regioner och myndigheter har tillgång till sajten genom sin mailadress.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Verksamhetsutveckling
Taggar Förändringsarbete, Innovation, Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaochstyradigitalisering/deladigitalt.9823.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.